baner kapusany22 lipca 2014 r. delegacja Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu uczestniczyła w wizycie studyjnej w Centrum Badań Bioenergii w Kapuszanach na Słowacji.

Działalność centrum koncentruje się na badaniach, edukacji i doradztwie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W ramach wizyty zapoznano się z laboratoriami naukowo-badawczymi w obszarze technologii biogazu, ciepła i paliw.

Przedstawiciele obu instytucji zadeklarowali współpracę obejmującą:

  • realizację staży studenckich,
  • realizację prac dyplomowych w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w centrum,
  • prowadzenie badań i transfer wiedzy,
  • wymianę doświadczeń w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • organizację wspólnych konferencji naukowych w zakresie OZE oraz organizację konferencji studenckich kół naukowych.

Wymiana doświadczeń będzie możliwa już na początku nowego roku akademickiego w ramach MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ w dniach 15-16.10.2014 r. w Kapuszanach: Innowacje w procesach energetycznych, stacji biogazowych.

Współpraca obu instytucji będzie korzystna przede wszystkim dla studentów specjalności ekoenergetyka.