baner hewalexInstytut Techniczny rozpoczął współpracę z firmą Hewalex sp. z o.o. sp. k. w Czechowicach – Dziedzicach. Już na początku roku akademickiego podjęto działania związane z modyfikacją programów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Mechatronika, dzięki czemu studenci będą kształceni również wg standardów firmy, z uwzględnieniem nowości w zakresie pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Celem podjętej współpracy jest aktywna działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie nowoczesnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Współpraca ta umożliwia Instytutowi dostęp do najnowszych rozwiązań przemysłowych pozwalając uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne, a więc przede wszystkim umożliwi studentom zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Ponadto planuje się wykonanie kilku prac dyplomowych z uwzględnieniem rozwiązań produktowych z zakresu pomp ciepła i kolektorów rekomendowanych przez firmę Hewalex, a także włączenie firmy do współpracy w procesie kształcenia.

Nauczyciele akademiccy Instytutu odbyli dwudniowe szkolenie w firmie, obejmujące zagadnienia dotyczące:

  • budowy i działania pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych,
  • dobre praktyki budowy instalacji z pompami ciepła,
  • projektowania, uruchamiania i serwisowania instalacji z pompami ciepła,
  • zasad doboru typów i wielkości komponentów instalacji solarnej,
  • reguł montażowych dla kolektorów słonecznych,
  • programowania sterowników elektronicznych.

Firma Hewalex przekazała dla Instytutu dla celów szkoleniowych modele kolektorów słonecznych oraz symulator sterownika instalacji solarnej.

W najbliższym czasie planowana jest wizyta studentów w firmie Hewalex mająca na celu zapoznanie z procesem produkcji kolektorów słonecznych.

Planujemy również uruchomienie wspólnych kursów specjalistycznych, a nawet studiów podyplomowych.

Współpracę koordynują: menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex Pan Ireneusz Jeleń oraz dyrektor Instytutu Technicznego doc. dr inż. Marek Aleksander.