up tarnopol20. grudnia 2013 r. nawiązano partnerską współpracę z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina).

Jest to już czwarta ukraińska Uczelnia, z którą PWSZ w Nowym Sączu podejmuje współpracę naukową i dydaktyczną. Główne założenia współpracy to:

  • wymiana doświadczeń w dziedzinie badań naukowych,
  • obejmowanie studentów, doktorantów oraz habilitantów opieką naukową,
  • wspólne uczestnictwo w programach badawczych,
  • wspólne występowanie o fundusze zewnętrzne,
  • wymiana programów kształcenia.