Coraz wyższe wymaganie w zakresie bezpieczeństwa, prostsze i bardziej elastyczne projektowanie, większa wydajność i większy komfort oraz mniejsze koszty i oszczędność energii wymagają nowoczesnych technologii, jak również nowych rozwiązań w technice instalacyjnej. Taki rozwój jest możliwy dzięki nowoczesnej technice sterowania budynkiem, a na tym polu LCN jest jednym z wiodących systemów na świecie.

W dniach 08 - 09 maja 2011 r. z inicjatywy prof. dr hab. inż. Igora Kurytnika w Instytucie Technicznym odbyły się spotkania przedstawiciela firmy LCN Polska ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach spotkań zaprezentowano innowacyjne rozwiązania czyniące pobyt i życie w budynkach bezpieczniejszym i bardziej komfortowym.

Przedstawiciele studentów mogli interaktywnie uczestniczyć w prezentacji ucząc się programowania inteligentnych systemów. Taka forma współpracy z przemysłem została bardzo pozytywnie odebrana przez licznie zgromadzonych na prezentacji studentów.

Jesteśmy przekonani, że tematyka inteligentnych instalacji zaowocuje wieloma projektami i pracami dyplomowymi we współpracy z LCN Polska.