W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Wyzwania współczesnej edukacji – komunikacja w kształceniu i wychowaniu. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem naukowym objęli: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Nowym Sączu – JM prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar, Prorektor Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie – prof. PhDr. Milan Portik, PhD. oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze – prof. PhDr. Eva Szórádova, CSc.

Konferencja rozpoczęła się od wykładów plenarnych, które wygłosili: prof. PhDr. Milan Portik, PhD., dr hab. Anna Klim-Klimaszewska oraz prof. dr hab. Andrzej Szarek. W dalszej części obrad prezentowali się przedstawiciele ośrodków akademickich z zagranicy, Polski (w tym pracownicy PWSZ-u), aktywni zawodowo nauczyciele, przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także studenci kierunku Pedagogika prowadzonego w Instytucie Pedagogicznym.