W roku Jubileuszu 20-lecia naszej Uczelni w dniach 23-24 kwietnia odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat "Wyzwania współczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji w kształceniu i wychowaniu". Konferencja była organizowana przez Instytut Pedagogiczny i odbyła się pod patronatem:

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu JM dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.Prorektora Uniwersytetu w Preszowie prof. PhDr. Milana Portika, PhD.Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa W Nitrze prof. PhDr. Evy Szórádovej, Csc.

W komitecie naukowym Konferencji zasiadali przedstawiciele różnych uczelni zagranicznych oraz polskich:

dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona (Polska) – przewodnicząca,prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (Słowacja) – przewodnicząca,prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. (Słowacja),prof. dr hab. Łukasz Plesnar (Polska),prof. dr hab. Adam Płocki (Polska),dr hab. prof. nadzw. Anna Klim-Klimaszewska (Polska),dr hab. prof. nadzw. Leszek Ploch (Polska),doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD. (Czechy),doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (Słowacja),doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (Słowacja),prof. h.c. Dr. Péter Körtesi (Węgry),dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kudyba (Polska),dr hab. prof. nadzw. Mirosław Michalik (Polska),dr hab. prof. nadzw. Przemysław Piotrowski (Polska).

Konferencja rozpoczęła się sesją planarną, w której wykłady wygłosiły następujące osoby:

prof. PhDr. Milan Portik, PhD. (Uniwersytet w Preszowie) Profil kompetencji nauczyciela szkoły wyższej,dr hab. Leszek Ploch, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Rozwój kompetencji społecznych w warunkach aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,dr Beata Lisowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu) Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym.

Tematyka konferencji dotyczyła kompetencji, które są konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu prezentowały ujęcia teoretyczne związane z kluczowymi umiejętnościami, najnowsze wyniki badań własnych a także propozycję praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

Autor zdjęć: Aneta Wójcik