W dniach 7–8 grudnia 2017 r. w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych „Pedagog w kontekstach współczesności” organizowana przez Koło Naukowe Pedagogów.

W konferencji oprócz studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Pedagogów wezmą udział studenci Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Preszowskiego pod opieką doc. RNDr. Renáty Bernátovej i Mgr. Hedvigi Kochovej, PhD. oraz studenci z Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego pod opieką dr Anny Malec.

Konferencja wpisuje się w Jubileuszowe obchody 20-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 

Program konferencji:

 

7 grudnia 2017 r.

Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu, ul. Chruślicka 6

13:00–13:30 – rejestracja uczestników

14:00–14:15 – uroczyste rozpoczęcie konferencji
14:15–15:00 – sesja plenarna

15:00–15:30 – przerwa kawowa
15:30–17:00 – warsztaty

- moduł muzyczno – ruchowy

- moduł plastyczno­ – techniczny

 

8 grudnia 2017 r.

Hotel Keisa, ul. Barbarckiego 89

9:30–13:00 – obrady w sekcjach

13:00–13:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji