W roku Jubileuszu 20-lecia naszej Uczelni w dniach 23-24 kwietnia odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat "Wyzwania współczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji w kształceniu i wychowaniu". Konferencja była organizowana przez Instytut Pedagogiczny i odbyła się pod patronatem:

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu JM dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.Prorektora Uniwersytetu w Preszowie prof. PhDr. Milana Portika, PhD.Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa W Nitrze prof. PhDr. Evy Szórádovej, Csc.

W komitecie naukowym Konferencji zasiadali przedstawiciele różnych uczelni zagranicznych oraz polskich:

dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona (Polska) – przewodnicząca,prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (Słowacja) – przewodnicząca,prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. (Słowacja),prof. dr hab. Łukasz Plesnar (Polska),prof. dr hab. Adam Płocki (Polska),dr hab. prof. nadzw. Anna Klim-Klimaszewska (Polska),dr hab. prof. nadzw. Leszek Ploch (Polska),doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD. (Czechy),doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (Słowacja),doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (Słowacja),prof. h.c. Dr. Péter Körtesi (Węgry),dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kudyba (Polska),dr hab. prof. nadzw. Mirosław Michalik (Polska),dr hab. prof. nadzw. Przemysław Piotrowski (Polska).

Konferencja rozpoczęła się sesją planarną, w której wykłady wygłosiły następujące osoby:

prof. PhDr. Milan Portik, PhD. (Uniwersytet w Preszowie) Profil kompetencji nauczyciela szkoły wyższej,dr hab. Leszek Ploch, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Rozwój kompetencji społecznych w warunkach aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,dr Beata Lisowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu) Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym.

Tematyka konferencji dotyczyła kompetencji, które są konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu prezentowały ujęcia teoretyczne związane z kluczowymi umiejętnościami, najnowsze wyniki badań własnych a także propozycję praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

Autor zdjęć: Aneta Wójcik

 

W imieniu Dyrekcji Instytutu Pedagogicznego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,

Zakładu Pedagogiki i Nauk Pomocniczych,

Zakładu Resocjalizacji, Diagnozy i Terapii Pedagogicznej

oraz Komitetu Organizacyjnego

 

ZAPRASZAMY

na IV edycję Konferencji Naukowej

Sztuka Wychowania

 

sztuka wychowania miniatura

 

 

Wychowanie młodych ludzi jest sztuką. Zarazem, szeroko rozumiana aktywność artystyczna może być z powodzeniem wykorzystywana w procesie wychowania. Mamy nadzieję, że konferencja SZTUKA WYCHOWANIA będzie sprzyjającym miejscem dla twórczej, interdyscyplinarnej

i wielopłaszczyznowej dyskusji, będącej rozwinięciem zasygnalizowanych wątków.

 

 

Konferencja odbędzie się w piątek 11 maja 2018 roku w budynku Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Chruślickiej 6.

Orientacyjny koszt udziału w konferencji: 150 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad).

 

Istnieje również możliwość rezerwacji:

- noclegu 12/13.05. lub 13/14.05. (pokój dwuosobowy: 110 zł/dobę, lub pokój jednoosobowy 75 zł/dobę), udziału w bankiecie: 60 zł.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI WYSTĄPIEŃ W CZASOPIŚMIE Eruditio et Ars

(W PRZYPADKU ARTYKUŁÓW, KTÓRE UZYSKAJĄ POZYTYWNE RECENZJE)

 

Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10:00 w sali 207.

 

Bardzo prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień (maksymalnie 150 słów) do dnia 3 marca 2018 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: Sztuka Wychowania)

Informacja zwrotna o przyjęciu/odrzuceniu abstraktu zostanie przesłana do 18 marca 2018

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej w przypadku przyjęcia abstraktu do dnia 3 kwietnia

Termin nadsyłania artykułów do dnia 3 lipca 2018

 

Do zobaczenia na konferencji!

 


W dniu 30.11.2017 roku studenci Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Mediacji Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu uczestniczyli w konferencji pt. „Rodzina w kryzysie – problematyka uzależnień”. Konferencja, zrealizowana w ramach projektu FORUM MAŁOPOLSKIEJ RODZINY.

Tematyka podejmowana podczas wykładów i dyskusji pozwoliła studentom poszerzyć wiedzę i kompetencje z zakresu problemów z jakimi boryka się współczesna rodzina w kryzysie spowodowanym uzależnieniami.

Szczególnie wartościowe w opinii studentów było spotkanie z praktykami, którzy na co dzień w swej wieloletniej pracy, wykorzystując nie tylko wiedzę ale i doświadczenie, organizują wieloetapowe wsparcie dla całego systemu rodzinnego borykającego się z problemem uzależnienia.

 

20171130 10082720171130 10184920171130 112312dscn1771

W dniach 7–8 grudnia 2017 r. w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych „Pedagog w kontekstach współczesności” organizowana przez Koło Naukowe Pedagogów.

W konferencji oprócz studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Pedagogów wezmą udział studenci Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Preszowskiego pod opieką doc. RNDr. Renáty Bernátovej i Mgr. Hedvigi Kochovej, PhD. oraz studenci z Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego pod opieką dr Anny Malec.

Konferencja wpisuje się w Jubileuszowe obchody 20-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 

Program konferencji:

 

7 grudnia 2017 r.

Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu, ul. Chruślicka 6

13:00–13:30 – rejestracja uczestników

14:00–14:15 – uroczyste rozpoczęcie konferencji
14:15–15:00 – sesja plenarna

15:00–15:30 – przerwa kawowa
15:30–17:00 – warsztaty

- moduł muzyczno – ruchowy

- moduł plastyczno­ – techniczny

 

8 grudnia 2017 r.

Hotel Keisa, ul. Barbarckiego 89

9:30–13:00 – obrady w sekcjach

13:00–13:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji

baner loga 

Dyrektor Instytutu Pedagogicznego

dr Zofia Muzyczka

oraz

Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić

na

IV Międzynarodową Konferencję Naukową

na temat

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI – TWÓRCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ
W KSZTAŁCENIU ORAZ WYCHOWANIU

organizowaną w dniach 8 – 9 maja 2017 roku

Konferencja odbędzie się pod patronatem

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

JM dr hab. inż. Mariusza CYGNARA

PROREKTORA UNIWERSYTETU W PRESZOWIE

prof. PhDr. Milana PORTIKA, PhD.

i
DZIEKANA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze

prof. PhDr. Evy SZÓRÁDOVEJ, CSc.

 

Komitet naukowy konferencji:

prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (Słowacja) – przewodnicząca

dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kudyba (Polska) – przewodniczący

dr hab. prof. nadzw. Anna Klim-Klimaszewska (Polska)

prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. (Słowacja)

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD. (Czechy)

doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (Słowacja)

doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (Słowacja)

dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona (Polska)

 

Komitet organizacyjny:

dr Beata Lisowska (Polska) – przewodnicząca

dr Iwona Bugajska-Bigos (Polska)

dr Michał Pulit (Polska)

dr Mirosława Socha (Polska)

mgr Bogusława Gaweł (Polska)

Mgr. Ing. Vladimír Gerka (Słowacja)

mgr Marzena Kiełbasa (Polska)

 

W trakcie konferencji przedstawiciele nauki i praktyki edukacyjnej będą prowadzić dyskusje, wymieniać poglądy oraz przedstawiać doświadczenia w następujących obszarach:

· twórczość, zmiana i innowacyjność w ujęciu interdyscyplinarnym,

· społeczne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne uwarunkowania twórczości
i innowacyjności w kształceniu oraz wychowaniu,

· szanse i bariery twórczości i innowacyjności w kształceniu oraz wychowaniu,

· twórczość i innowacyjność w edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej.

 

Zakres konferencji uwzględnia prezentację wieloaspektowych działań o charakterze naukowym, badawczym i praktycznym w wyżej wymienionych obszarach.

Żywimy głęboką nadzieję, że nasza konferencja będzie dla Państwa okazją do wymiany myśli naukowej, nawiązania nowej współpracy, ale także pozwoli na podziwianie piękna miasta Nowego Sącza.

 

Miejsce konferencji

Hotel Panorama ***
ul. Romanowskiego 4a
33-300 Nowy Sącz

Z poważaniem

Komitet organizacyjny

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA


W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Wyzwania współczesnej edukacji – komunikacja w kształceniu i wychowaniu. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem naukowym objęli: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Nowym Sączu – JM prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar, Prorektor Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie – prof. PhDr. Milan Portik, PhD. oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze – prof. PhDr. Eva Szórádova, CSc.