Zestawienie planów studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności prowadzonych na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia w Instytucie Pedagogicznym PWSZ.

Tabele zawierają zajęcia prowadzone w danym roku akademickim na poszczególnych latach i obecnie realizowanych specjalnościach.

 

Studia I stopnia

  

1 ROK w roku akademickim 2019/2020

(semestr 1 i 2 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE                                                     

 Pedagogika (logopedia,doradztwo zawodowe, pedagogika resocjalizacyjna i mediacja) Pedagogika (logopedia,doradztwo zawodowe, pedagogika resocjalizacyjna i mediacja)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
(sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią)

 -

 

  

 2 ROK  w roku akademickim 2019/2020

(semestr 3 i 4 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE
STUDIA NIESTACJONARNE
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim  -
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 Logopedia i terapia pedagogiczna  -
 Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja  -
 Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią  -

 

 3 ROK w roku akademickim 2019/2020

(semestr 5 i 6 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE                                                   
STUDIA NIESTACJONARNE
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  -
 Logopedia i terapia pedagogiczna  -
 -  Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
 Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja  -
 Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią  -