Charakterystyka kierunku

Kierunek Public relations i reklama jest istotnym elementem poszerzenia oferty edukacyjnej. Kierunek Public relations i reklama charakteryzuje się przede wszystkim zwróceniem uwagi studentów na budowę relacji i dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Studia zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia medialnego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji będą się uczyć kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Studia umożliwią realizację projektów promocyjnych, dzięki czemu absolwent kierunku przygotowany będzie do podjęcia wyzwań na rynku pracy.

Public Relations jest istotną funkcją zarządzania wspierającą życie społeczne w jego najszerszym rozumieniu: począwszy od sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym, przez szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, edukację, służbę zdrowia i działalność charytatywną, a na polityce międzynarodowej kończąc.

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji dzięki świadomym, celowym, systematycznym i długotrwałym oddziaływaniom w dobie społeczeństwa informacyjnego jest szczególnie istotnym zabiegiem z uwagi na funkcjonowanie podmiotów na dynamicznej arenie rynkowej.

Reklama jako jeden z kanałów komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem stanowi ważny element strategii marketingowej oddziałującej na zachowania konsumenckie. W trosce o dbałość jakości komunikatów w tym obszarze, a jednocześnie zachowując intencje obejmujące rygory etyczne, konstruowanie kierunku Public Relations i reklama jest nie tylko reakcją na zapotrzebowanie na zasoby ludzkie lokalnego rynku w obszarze brandingu, komunikacji w social mediach, zarządzania marką w Internecie, ale ogólnego trendu w skali globalnej.

Intencje pracodawców, aby pozyskali specjalistów przygotowanych w praktyczny sposób do wykonywania zawodu są skorelowane z profilem i poziomem konstruowanego kierunku w PWSZ w Nowym Sączu. Studia zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia mediowego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji językowej (komunikacyjnej).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna