Informacje ogólne

Koło Naukowe Pedagogów działające przy Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu zostało wpisane do uczelnianego rejestru Studenckich Kół Naukowych w 2005 roku. Głównym celem Koła jest stworzenie przyszłym nauczycielom i studentom kształcącym się na specjalnościach pedagogicznych nienauczycielskich – możliwości aktywnego działania w studenckim ruchu naukowym. Oferta ta była i jest skierowana do tych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczną, nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje, przydatne w pracy zawodowej, a także mają motywację do rozwijania swoich zainteresowań metodologią badań pedagogicznych. Założenia te są realizowane poprzez podejmowanie działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej i wolontariatu, kształtowanie umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym, zaspokajanie potrzeb dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży ze szkół w środowisku lokalnym, a także udział w imprezach na rzecz środowiska, organizowanie warsztatów, konferencji, sympozjów, szkoleń oraz akcji charytatywnych, wspierających, np. Domy Dziecka. Działania te rozwijają różnorodne talenty i zapewniają stworzenie bagażu pożytecznych umiejętności, pamięć o spotkanych autorytetach i inspirujące pomysły.

Z perspektywy ostatnich trzynastu lat działalności Koła Naukowego Pedagogów, należy podkreślić, że w ciągu tego okresu zaangażowanych nim było około 300 osób (stanowiących jego skład osobowy), a oprócz tego także wielu innych studentów corocznie brało udział w jedno – lub kilkurazowych akcjach prowadzonych pod patronatem Koła – byli to jego „sympatycy”.

Wychodzimy naprzeciw studentom, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i chęć działania. Każdy nowy członek Koła ma duże możliwości wpływu na jego bieżącą działalność. Wszystkie kreatywne i pełne zapału osoby zapraszamy do podejmowania naukowych inicjatyw razem z nami. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do nas – napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serdecznie zapraszamy!

 

Zaproszenie dla nowych członków

 

Kochani, trwa rok akademicki a wraz z nim kontynuujemy działalność

Koła Naukowego Pedagogów!

Jeśli szukasz ciekawych wyzwań, masz dużo entuzjazmu

i chcesz zdobywać nowe doświadczenie – dołącz do Nas!

Uczestnictwo w Kole Naukowym stanowi okazję do pogłębiania wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich oraz uczestnictwo

w międzynarodowych konferencjach pedagogicznych.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami proszone są o kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czekamy właśnie na Ciebie!

 

Zarząd Koła

 

Opiekunowie Koła Naukowego Pedagogów:

dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona

dr Marzena Kiełbasa

dr Joanna Jachimowicz

 

Zarząd Koła Naukowego Pedagogów:

Przewodnicząca: lic. Justyna Krawczyk

     Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 507307590

Zastępca przewodniczącej: Barbara Garbacz

     Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca przewodniczącej: Anna Warzecha

     Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz: Aleksandra Jantas

Sekretarz: Małgorzata Mrzygłód

 

Aktywność i aktualności

 

X Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych „Pedagog w kontekstach współczesności – wyzwania i oczekiwania” 6-7.12.2018 r.

 

 X Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych „Pedagog w kontekstach współczesności – wyzwania i oczekiwania”

W dniach 06-07 grudnia 2018 roku w Bibliotece Uczelnianej PWSZ w Nowym Sączy odbyła się interdyscyplinarna Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych, której tematyką przewodnią były zagadnienia dotyczące obszarów: „Pedagog w kontekstach współczesności – wyzwania i oczekiwania”. Jej organizatorami byli Opiekunowie oraz członkinie Koła Naukowego Pedagogów, działającego przy Instytucie Pedagogicznym.

W wydarzeniu wzięli udział goście zagraniczni Koła Naukowego z Uniwersytetu Preszowskiego doc. Renáta Bernátova i doktor Hedviga Haficzova oraz Opiekun Koła Naukowego Uniwersytetu Opolskiego dr Anna Malec. Nad całością przedsięwzięcia czuwali Opiekunowie KNP prof. Zdzisława Zacłona, dr Joanna Jachimowicz i dr Marzena Kiełbasa.

Jak co roku swoją obecnością zaszczyli członkowie Pedagogicznych Kół Naukowych, kształcący się na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji poprowadziła Dyrektor Instytutu Pedagogicznego oraz Opiekun Naukowy KNP dr hab. Zdzisława Zacłona, prof nadzw., która powitała wszystkich zgromadzonych w imieniu Rektora PWSZ dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.

Po uroczystym powitaniu odbyła się sesja plenarna, która miała charakter klasycznych wystąpień. Opiekunowie oraz Studenci wygłosili referaty, omawiając wybrane przez nich obszary tematyczne i wyniki badań własnych.

Drugi dzień Konferencji miał charakter praktyczny. Uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego, podczas której zgłębiali wiedzę na temat Pedagogiki Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej. Na początku Nauczyciele wygłosili referat, przybliżając postać twórczyni oraz założenia i idee jej metody. Następnie zgromadzeni mogli dokonać obserwacji toku zajęć, sposobu pracy Uczniów i Nauczycieli, a także mogli podziwiać różnorodność wykorzystywanych materiałów. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w trakcie której uzyskano odpowiedzi na nurtujące pytania.

Druga wizyta studyjna odbyła się w Niepublicznym Przedszkolu „Danapis” i przyświecał jej problem Organizowania uroczystości przedszkolnych. Dzieci najstarszej grupy zaprezentowały przedstawienie, przygotowane na okoliczność 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Był to czas zapierającej dech w piersiach lekcji historii
i prezentacji pięknych emocji, wzruszeń, a także podziwu dla pracy uczestników przedstawienia. Zgromadzeni mieli możliwość podziwiania sposobu wypowiadania tekstów przez małych aktorów, niewerbalnego prezentowania elementów historii, detali strojów, choreografii tanecznych i utworów muzycznych, które razem tworzyły kompletną i spójną całość. Na koniec dzieci odpowiedziały na pytania zadawane przez gości i dzieliły się własnymi przemyśleniami.

 

 

 

Szkolenie pt: ,,Wybrane jakościowe podejścia metodologiczne: praktyki badawcze i edukacyjne” - 22.11.2018 r.

Szkolenie pt: ,,Wybrane jakościowe podejścia metodologiczne: praktyki badawcze i edukacyjne”

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie pt: ,,Wybrane jakościowe podejścia metodologiczne: praktyki badawcze i edukacyjne” w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zajęcia przeprowadziła dr Martyna Pryszmont-Ciesielska, która jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem szkolenia było poznanie różnych metod przeprowadzania badań jakościowych w szczególności połączenia badań z etiudami filmowymi oraz fotografiami. Zajęcia przeprowadzone zostały
w trzech formach. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładu na temat ,,Badania jakościowe jako brikolaż - na przykładzie projektu Mikroświaty macierzyństwa”. Następną częścią były warsztaty pod hasłem ,,Wizualne i zaangażowane metodologie badań. Między opisem a interpretacją świata społecznego”. Całość spotkania kończyły konsultacje.
W szkoleniu zorganizowanym przez Koło Naukowe Pedagogów PWSZ wzięło udział 11 członków Koła wraz z opiekunem.

  

Pregraduálna príprava budúcich pedagógov” w Preszowie 20-21.04.2017 r.

Uczestnictwo członków Koła Naukowego Pedagogów
w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
pt. „Pregraduálna príprava budúcich pedagógov” w Preszowie

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. członkowie Koła Naukowego Pedagogów wraz
z opiekunem dr hab. prof. nadzw. Zdzisławą Zacłoną uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Pregraduálna príprava budúcich pedagógov” w Preszowie zorganizowanej przez studentów Wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Preszowskiego. Pierwszego dnia studenci prezentowali założenia teoretyczne wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem do zawodu przyszłych nauczycieli na I stopniu kształcenia w szkole wyższej oraz analizę wyników badań własnych. Reprezentantami Koła Naukowego Pedagogów z Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu byli: lic. Karolina Drabik,
lic. Katarzyna Essen, lic. Renata Franczyk, lic. Ewa Harnik, Aleksandra Jantas, lic. Weronika Kantor, Justyna Krawczyk, lic. Patrycja Kulak, lic. Angelika Malinowska, Karolina Puścizna, lic. Lidia Sajdak-Gąsior.

Studentki przygotowały następujące referaty i prezentacje: „Samodoskonalenie studentów pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” autorstwa lic. Karoliny Drabik, lic. Renaty Franczyk; „Kształcenie przyszłych nauczycieli w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” - lic. Katarzyny Essen,
lic. Angeliki Malinowskiej; „Przygotowanie do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” lic. Ewy Harnik, lic. Lidii Sajdak-Gąsior; „Korzystanie
z portali internetowych a samodoskonalenie przyszłych nauczycieli” lic. Weroniki Kantor, lic. Patrycji Kulak.

Drugi dzień konferencji miał wymiar praktyczno-ćwiczeniowy. Członkowie Koła Naukowego Pedagogów aktywnie uczestniczyli w zadaniach przygotowanych przez studentów z Uniwersytetu Preszowskiego i mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji psychodydaktycznych, diagnostycznych, samorefleksyjnych oraz komunikacyjnych niezbędnych w pracy zawodowej nauczyciela. Zajęcia warsztatowe pozwoliły na wymianę myśli, spostrzeżeń i doświadczeń związanych z kształceniem akademickim w Polsce i na Słowacji. Uczestnicy zostali zaznajomieni z różnymi, ciekawymi programami komputerowymi oraz aplikacjami, które mogą być wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi młodszymi w celu ich uatrakcyjnienia
i podnoszenia jakości edukacji.

Uczestnictwo studentów w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Pedagogicznych Kół Naukowych pozwoliło na zgłębienie wiedzy związanej
z kształceniem przyszłych nauczycieli i przyczyniło się do samorefleksji studentów
w kontekście kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela.

Poznávame svet všetkými zmyslami 17–18.02.2016 r.

W dniach 17–18 lutego 2016 roku Członkowie Koła Naukowego Pedagogów uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznych Kół Naukowych na temat: „Poznávame svet všetkými zmyslami” („Poznawanie świata wszystkimi zmysłami”) zorganizowanej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Koło Naukowe Pedagogów reprezentowały studentki Instytutu Pedagogicznego: Karolina Czerwińska, Katarzyna Essen, Renata Franczyk, Weronika Kantor, Patrycja Kulak, Angelika Malinowska wraz z Opiekunem Koła dr hab. prof. nadzw. Zdzisławą Zacłoną.
W Konferencji uczestniczyli również studenci z Uniwersytetu w Preszowie, Uniwersytetu Opolskiego w Opolu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Tematem wystąpienia studentek Koła Naukowego Pedagogów było: „Stymulacja polisensoryczna według Metody Porannego Kręgu”. Omówiły główne cele, założenia oraz zasady prowadzenia zajęć tą Metodą a także praktycznie zaprezentowały realizację przebiegu ćwiczeń na przykładzie czterech pór roku. Podsumuwując wystąpienie studentki przedstawiły autorski film, w którym praktycznie scharakteryzowały etapy zajęć według Metody Porannego Kręgu.
Następnego dnia (18 lutego 2016 roku) odbyły się warsztaty prowadzone przez studentów Preszowskiej Fakulty podczas których nasze studentki zainspirowały się wspaniałymi pomysłami i ćwiczeniami koleżanek ze Słowacji. Członkowie Kół Pedagogicznych mieli również okazję do poznania wszystkimi zmysłami Preszowa.
W trakcie wycieczki przewodnikami byli studenci z Uniwersytetu Preszowskiego, którzy pokazali uczestnikom najciekawsze miejsca w Preszowie.

Według uczestników udział w tej międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji był okazją do popularyzowania wiedzy z zakresu teorii integracji sensorycznej, prezentacją działalności oraz podzieleniem się doświadczeniem.

 

7.jpg6.jpg5.jpg4.jpg3.jpg1_copy.jpg11.jpg10.jpg9.jpg8.jpg

 

Konferencja 24-25.11.2016 r.

 

 

15232203_1317700841615593_6668661875801373452_n_copy.jpg15230713_1317700098282334_1614844107118215615_n_copy.jpg15220208_1317700444948966_3318848119505840538_n_copy.jpg15203402_1317700714948939_5860642855169663745_n_copy.jpg15203355_1317700791615598_3404238968835180460_n_copy.jpg15202549_1317701158282228_8328765385896186575_n_copy.jpg15202548_1317700988282245_3372070051228051311_n_copy.jpg15193650_1317701088282235_2892319886566857457_n_copy.jpg15193472_1317700524948958_2662094002289724243_n_copy.jpg15192569_1317700624948948_1107583136582425995_n_copy.jpg15179056_1317700911615586_8535633400899505836_n_copy.jpg15179019_1317700304948980_4698852405391347506_n_copy.jpg15284882_1317699998282344_5566885743585485634_n_copy.jpg15284858_1317700211615656_467852242039278280_n_copy.jpg15267804_1317699848282359_3459322302431570181_n_copy.jpg15267793_1317699951615682_7196191879321080725_n_copy.jpg15253411_1317699724949038_1074935470349919587_n_copy.jpg15241261_1317699721615705_2705816946901308660_n_copy.jpg

 

Szkolenie "Radzenie sobie z trudnym zachowaniem ucznia" 20.12.2016 r.

W dniu 20.12.2016r. w Instytucie Pedagogicznym odbyło się szkolenie dla studentów z Koła Naukowego Pedagogów. Tematem szkolenia było: Radzenie sobie z trudnym zachowaniem dziecka. Poprowadził je człowiek o wielkiej charyzmie długoletni terapeuta współpracujący z nauczycielami, wybitny specjalista mgr Rafał Aleksandrowicz. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej.

Tematyka koncentrowała się wokół:

· przyczyn zachowań agresywnych u dzieci i jak sobie z nimi radzić;

· strategii radzenia sobie z „trudnymi” zachowaniami uczniów;

· analizy czynników, które przeszkadzają nauczycielowi w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami uczniów;

· działań zaradczych;

· komunikacji w sytuacjach, w których uczeń stosuje agresję;

· uczenia „trudnych” dzieci, nie wykańczając przy tym siebie.

RAFAŁ ALEKSANDROWICZ wieloletni nauczyciel, doświadczony psycholog, terapeuta, specjalista ds. motywacji, wizerunku oraz uczenia się. Pasjonuje się wyzwaniami w edukacji jakie nauczycielom stawia „trudna” młodzież. Dzięki pracy edukacyjnej
i szkoleniowej przez ostanie 15 lat przeprowadził ponad 6.000 godzin szkoleniowych certyfikując ponad 10.000 nauczycieli, rodziców i uczniów. Koordynator wielu programów terapeutycznych i warsztatowych realizowanych m.in. przez Galicyjskie Centrum Edukacji, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji i Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Ukończył specjalistyczne szkolenia w nurcie Terapii Poznawczo-behawioralnej, Terapii Eriksonowskiej oraz Systemowej. Trener m.in. programu Szkoła dla Rodziców, Trening Zastępowania Agresji TZA ART. Uczestnik i prelegent wielu konferencji. Specjalista Terapii Behawioralnej w szczególności dzieci z Całościowym Zaburzeniem Rozwoju – Autyzmem.

dsc_0588.JPGdsc_0581.JPGdsc_0548.JPG15682498_10206091760931472_572498854_o.jpg

 

Publikacja Wartość relacji międzypokoleniowych

 

Niniejsza publikacja przedstawia interdyscyplinarne rozważania dotyczące wartości relacji międzypokoleniowych, która jest inspirującą, bardzo użyteczną lekturą dla wszystkich środowisk interesujących się wyjaśnieniem relacji międzypokoleniowych we współczesnym świecie. Badania nad relacjami są obecnie usytuowane w ramach nauk humanistycznych, a tę problematyką zajmują się liczne i różnorodne dyscypliny. Lawinowo narasta w tej dziedzinie wiedza, imponujące są zasięg i różnorodność badanych aspektów relacji międzypokoleniowych, które tworzą obszar wyjątkowo bogaty w różne i stale obecne w społecznym dyskursie problemy.
Publikacja porusza ważne kwestie edukacyjne w które włączyli się nauczyciele akademiccy, studenci oraz członkowie naukowych kół pedagogicznych z trzech uczelni: Uniwersytetu Preszowskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Redakcję książki objęły: dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona - Opiekun Koła Naukowego Pedagogów oraz doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD. - Opiekun Koła Naukowego z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu w Preszowie.
Praca, którą oddajemy do rąk Czytelników, odpowiada na rosnące zainteresowanie problematyką wartości relacji międzypokoleniowych. W publikacji zebrano kilka ważnych wątków badań nad relacjami międzypokoleniowymi po to, aby ułatwić Czytelnikom orientację w tej dziedzinie. Istotnym aspektem jest wymiar praktyczny, w którym zawarte są cenne wskazówki do edukacyjnej i społecznej pracy z dzieckiem, w tym treści podejmujące zagadnienia relacji międzypokoleniowych w szkole, w domu rodzinnym czy w społeczeństwie.

Zachęcamy do lektury! :)

Zarząd, Członkowie oraz Opiekunowie KNP

 

Netradičné vzdelávanie na primárnom stupni základnej školy 10.11.2015 r.

W dniu 10.11.2015r. członkowie Koła Naukowego Pedagogów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wraz z opiekunem dr hab. prof. nadzw. Zdzisławą Zacłoną mieli okazję uczestniczyć w Konferencji Międzynarodowej zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na temat:„Netradičné vzdelávanie na primárnom stupni základnej školy”. Konferencja miała wymiar teoretyczny i praktyczny.

W przygotowaniu plakatów naukowych związanych z tematyką konferencji odnieśliśmy się do założeń teoretycznych nurtów i koncepcji pedagogicznych, w których jest miejsce dla nietradycyjnych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów i rozwijania kreatywności u dzieci. Postery naszych studentów wyróżniały się przejrzystością i trafnością treści oraz estetyką wykonania. Zostały wyeksponowane w widocznym miejscu na holu Wydziału Pedagogicznego. Wszystkie nasze przygotowane referaty zostaną zamieszczone w zbiorowej publikacji elektronicznej wydanej przez Uniwersytet Preszowski w Preszowie.

W części praktycznej studenci polscy i słowaccy wraz z wykładowcami udowodnili poprzez dramę, nauczanie kreatywne czy pedagogikę zabawy, że ludzka kreatywność nie zna granic. W organizację przedsięwzięcia zaangażowane było Koło Naukowe Pedagogów z Wydziału Pedagogiczny, a aktywny udział w realizacji programu brali wszyscy studenci i część nauczycieli akademickich. Program konferencji uwzględniał różne zainteresowania studentów, począwszy od zajęć eksperymentalnych, wykładów przez zajęcia taneczne, filmowe, oraz sportowe. Wszystkie aktywności twórcze pozwalały uczestniczyć w dwukierunkowej wymianie spostrzeżeń i doświadczeń. Mieliśmy okazję poznać, jak kształcą się nasi koledzy na Słowacji, jakie podejmują różnorodne formy aktywności, żeby dobrze przygotować się do wykonywania w przyszłości zawodu pedagoga. Kompetencje społeczne oraz praktyczne doświadczenia, które zdobyłyśmy podczas konferencji są dla nas bardzo ważne i cenne. Mamy wiele pomysłów na realizację różnej tematyki edukacyjnej z dziećmi, jesteśmy bogatsi w przeżycia i wrażenia raz nowe doświadczenia praktyczne. Oprócz interesujących zajęć, w których braliśmy czynny udział integrując się ze społecznością studentów słowackich, mieliśmy także możliwość zwiedzenia, jakże pięknego i bogatego w zabytki Preszowa.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu:

Szkolenie 22.12.2015 r.

W dniu 22 grudnia 2015 r. odbyło się szkolenie pt.: „Komunikacja interpersonalna w pracy pedagoga” w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W szkoleniu zorganizowanym przez Koło Naukowe Pedagogów PWSZ wzięło udział 11 członków Koła. Zajęcia w formie wykładów i warsztatów z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziła mgr Mariola Wolska-Surmacz.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy uczestników związanej z komunikacją interpersonalną dotyczącą m.in. zasad prawidłowego komunikowania oraz błędów komunikacyjnych.

Kluczowym elementem zajęć szkoleniowych były warsztaty dotyczące komunikacji.

Uczestnicy podzieleni na grupy opracowywali własne projekty, tworząc plan miasta w taki sposób, żeby można było dojechać do budynków jedną drogą.

W wyniku prac w grupach uczestnicy szkolenia przedstawili opracowane przez siebie postery, które - jak podkreślili sami uczestnicy - sporządzone zostały w pomysłowy sposób. Poniżej zamieszczamy zdjęcie jednego z posterów, przygotowanego przez jedną z grup. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy podkreślali profesjonalizm prowadzącej oraz wyjątkowość zajęć w formie warsztatów jak również wspaniałą atmosferę podczas całego szkolenia. Każdy uczestnik otrzymał komplet materiałów związanych ze szkoleniem oraz certyfikat.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kół Pedagogicznych 11.12.2014 r.

Dnia 11 grudnia 2014 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kół Pedagogicznych na temat „Aktywność podmiotów edukacji” w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Chruślickiej 6 . Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Pedagogów działające w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu.

W konferencji wzięli udział studenci i opiekunowie kół pedagogicznych z zaprzyjaźnionych uczelni, między innymi z Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Preszowskiego. Studenci aktywnie brali udział w wymianie wiedzy, umiejętności, własnych spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie aktywności podmiotów edukacji. Przygotowane referaty, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, inspirowały do wnikliwej analizy teorii i praktyki współczesnej edukacji. Bogactwo i zróżnicowanie treści wystąpień dały w efekcie w miarę szeroki pogląd na rozmaite formy aktywności, jakie podejmują nauczyciele, uczniowie a także ich rodzice w procesie edukacyjnym. Konferencja oscylowała wokół ważnych i aktualnych zagadnień tematycznych: tendencji w edukacji aktywnej w aspekcie podmiotowości, dziecięcej aktywności w przedszkolu, różnych obszarów podmiotowości w edukacji wczesnoszkolnej oraz aktywności w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i w kształceniu studentów pedagogiki

4_copy.jpg3_copy.jpg2.jpg1_copy_copy.jpg5_copy.jpg