Kadra akademicka Instytutu Pedagogicznego, członkowie Koła naukowego - Wspomaganie rozwoju dziecka z opiekunką dr Agatą Kalinowską, przy wsparciu studentów 1 i 3  roku Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej studia stacjonarne II stopnia, I roku Logopedii - studia stacjonarne II stopnia, II roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne I stopnia zorganizowali i poprowadzili, 26 maja, Dzień przyjaźni.

Dla gości, dzieci i młodzieży z dwóch Domów Dziecka, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Instytutu i przybyli  pod opieką mgr. Tomasza Zaremby - zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nowym Sączu i wychowawców: mgr. Artura Jacaka, mgr Agnieszki Gubały-Smul, mgr. Zenona Korzenia, mgr Ewy Konstanty i mgr Ewy Kukli – Mułki organizatorzy przygotowali bogaty program.

Były: gry i zabawy muzyczno- ruchowe, nauka tańca, eksperymenty z bańkami, malowanie twarzy, nauka formowania balonów, wspólne wykonanie plakatu na Dzień przyjaźni oraz drzewka radości a także konkurencje sportowe i gry i zabawy ruchowe.

Pogoda dopisała, humory gościom i organizatorom także. A jak się bawiono? Fotoreportaże mówią wszystko.