Jak co roku w naszej Uczelni, także i w tym, już bez ograniczeń pandemicznych, zorganizowaliśmy w Instytucie Pedagogicznym Dzień otwarty. Tym razem naszą ofertę, ze względu na tak różnorodny i szeroki zakres, zaprezentowaliśmy w dwóch turach: 25 kwietnia był to dzień artystyczno-projektowy i 13 kwietnia (choć to piątek, nie był dla nas pechowy) - dzień nauk społecznych.

Uczniowie szkół średnich, przede wszystkim ostatnich – maturzyści, ale też podstawowych mieli możliwość zapoznać się z propozycją studiów w naszym Instytucie oraz przyjrzeć się i uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, którzy w pracowniach metodycznych: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, terapii, socjoterapii, logopedii, teorii wychowania i dydaktyki oraz informatyki prowadzili zajęcia w niekonwencjonalny sposób.

W drugi, nasz Dzień otwarty w Instytucie Pedagogicznym przygotowaliśmy pokazy, prezentacje, warsztaty masażu logopedycznego, tutoring oraz interaktywne wykłady.

Nasi goście poznawali Instytut oraz uczestniczyli w szybkim kursie tworzenia prostych piktogramów oraz tworzenia dźwiękowych komunikatów, w wykładzie nt. przeżywania i wykorzystania czasu uwięzienia przez osadzonych, uwarunkowaniach efektywnego uczenia się, o narzędziach tutoringu, o klasie szkolnej jako środowisku uczenia się, wychowania i kierowaniu nią, w ćwiczeniach w odmianie nazwisk, zajęciach z masażu logopedycznego. Mogli również współuczestniczyć w projektowaniu zabawki - maskotki na festiwal folklorystyczny, np. na Święto Dzieci Gór.

Odwiedzający Instytut Pedagogiczny mogli porozmawiać z wykładowcami i studentami, obejrzeć bardzo ciekawe prace studentów edukacji artystycznej, które zdobią korytarze, sale wykładowe oraz ćwiczeniowe. Studenci III roku Pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacji studiów stacjonarnych przekazywali gościom informacje dotyczące oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji na studia oraz opisywali studenckie życie.

Instytut odwiedzały indywidualne osoby oraz zorganizowane grupy, w tym, między innymi, trzecia klasa Liceum Ogólnokształcącego nr VI z Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

 

Zapraszamy również do wysłuchania audycji z Radia Złote Przeboje, w której Pani Dyrektor mgr Bogusława Gaweł zaprezentowała ofertę Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.