W dniu 28 marca 2022 roku, Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu odwiedzili opiekunowie i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Z Warsztatem Terapii Zajęciowej działającym przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA Instytut Pedagogiczny owocnie współpracuje od wielu lat.

Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej MADA złożyli na ręce Pani Dyrektor Instytutu Pedagogicznego dr hab. Zdzisławy Zacłony, prof. PWSZ oraz Pani dr hab. Iwony Bugajskiej-Bigos, prof. PWSZ estetycznie wykonaną szkatułkę na 730-lecie powstania Nowego Sącza, która w środku zawierała reprint aktu lokacji miasta na mocy przywileju wydanego przez Wacława II Czeskiego.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez uczestników Warsztatu własnoręcznie wykonanych świątecznych kartek wielkanocnych i przekazanie życzeń dla pracowników oraz studentów Instytutu Pedagogicznego.

Wdzięczni jesteśmy opiekunom Warsztatu za inicjatywę wspólnego spotkania. Doceniamy ich trud codziennej pracy pedagogicznej i rewalidacyjnej w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej podopiecznych.