W dniach 5-6 grudnia w Instytucie Pedagogicznym odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych na temat „Potrzeby współczesnego dzieciństwa”.

W konferencji brali udział studenci koła naukowego z Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie wraz z panią prodziekan Wydziału Pedagogicznego doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD. i opiekunem koła Mgr. Hedviga Hafičová, PhD.. Przyjechali do nas także studenci z Uniwersytetu Opolskiego z opiekunem koła dr Anną Malec. Organizatorem konferencji naukowo-metodycznej było KNP funkcjonujące w IP.

Konferencję rozpoczęła, dr hab. Zdzisława Zacłona Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, która powitała gości i wprowadziła w tematykę konferencji.

W tym dniu studenci wzięli udział w warsztatach pt. Aktywne formy terapeutyczne i stymulujące. Przygotowały je i prowadziły studentki - członkowie Koła Naukowego Pedagogów z IP PWSZ w Nowym Sączu. W tej części konferencji wykorzystano: metodę masażyków relaksacyjnych Marty Bogdanowicz, metodę Rudolfa Labana oraz gry aktywizujące.

6 grudnia był dniem, w którym prezentowane były wybrane przez nas obszary problematyki związanej bezpośrednio z tematem konferencji. Wygłosiły je następujące osoby:

dr Joanna Jachimowicz - dr hab. prof. PWSZ Zdzisława Zacłona
Wartości przekazywane w rodzinie dzieciom w wieku przedszkolnym

Dominika Piznal - Katarzyna Rzeczkowska - Julia Zeprzałka - Kamila Krzykowska

Dzieciństwo w czasach współczesnych a potrzeba zabawy w procesie wychowania

Michal Sivák

Výchova a vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím

Małgorzata Zając – Natalia Włodyka

Potrzeby dziecka i dzieciństwa we współczesnym świecie

Janka Iľkovičová - Ivana Smandrová

Využitie myšlienkových máp na 1. stupni ZŠ

Aleksandra Wojtas

Wieloaspektowość muzykoterapii

Peter Vatraľ - Mária Čabalová

Efektívne návyky rozvoja osobnosti učiteľa

Oliwia Król – Sabina Owsianka

Kult idealnej sylwetki

Barbora Balogová - Júlia Janičová

Diagnostika detskej kresby v prevencii sexuálneho zneužívania

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów oraz wspólne zdjęcia.