W dniu 4 czerwca 2019 odbyło się uroczyste podsumowanie XI Międzypowiatowego konkursu plastycznego pt. Pejzaż sądecki – kolaż marzeń i rzeczywistości, adresowanego do uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczna edycja dotyczyła przedstawień z wykorzystaniem techniki collage’u, co zachęciło kilkuset młodych twórców do stworzenia oryginalnych prac. Konkurs będący festiwalem twórczości dzieci i młodzieży jest inicjatywą wykładowców Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (dr hab. Iwony Bugajskiej-Bigos, mgr Magdaleny Chadaj i mgr Agaty Rolki). Partnerami konkursu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej. Piękne prace oglądać można w Galerii w Ratuszu, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. W wernisażu uczestniczyli laureaci konkursu ze swymi nauczycielami, organizatorki, dr hab. Zdzisława Zacłona – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, mgr Maria Marcinowska z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Patronat konkursu: JM Rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

zdjęcia Maciel Szabla, Iwona Bugajska-Bigos