W dniach 6-8.02. 2019 r. w Uniwersytecie Preszowskim miała miejsce Międzynarodowa Naukowa Konferencja na temat Przemiany szkoły i kształcenia nauczycieli w kontekście historycznym a nowe perspektywy. Konferencja zorganizowana została z okazji 70- lecia istnienia Wydziału Pedagogicznego.

W pierwszym dniu, w historycznej budowli Teatru Jonáša Záborského, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Pedagogicznego, na którym Pani dziekan doc. inż. Jana Burgerová PhD. odznaczyła dr hab. Zdzisławę Zacłonę prof. nadzw. medalem Uniwersytetu Preszowskiego.

Z. Zacłona (pełniąc funkcję prorektora do spraw rozwoju i współpracy) inicjowała w 2004 r. podpisanie pierwszej umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie. W ramach tej współpracy od 15 lat Instytut Pedagogiczny z Wydziałem Pedagogicznym organizuje wspólne międzynarodowe konferencje naukowe dla nauczycieli akademickich i konferencje pedagogicznych studenckich kół naukowych. Systematycznie wydawane są także publikacje monograficzne oraz Acta Paedagogicae ( w Preszowie) i Annales Paedagogicae (w Nowym Sączu).

Dr hab. Zdzisława Zacłona w imieniu JM rektora PWSZ w Nowym Sączu dr hab.inż. Mariusza Cygnara prof. nadzw. złożyła życzenia Pani Dziekan, nauczycielom akademickim i studentom, przekazała adres okolicznościowy oraz upominek, który jest wyrazem wdzięczności za długoletnią i owocną współpracę obu uczelni.

Dnia 7 lutego trwała Konferencja Międzynarodowa nauczycieli akademickich. Z Instytutu Pedagogicznego czynny udział wzięły w niej: dr Mirosława Socha, dr Marzena Kiełbasa, dr hab. Zdzisława Zacłona prof. nadzw., mgr Bogusława Gaweł oraz dr Joanna Jachimowicz.

Warto także dodać, że w obchody Jubileuszowe wpisana była trwająca dwa dni konferencja studenckich pedagogicznych kół naukowych. Studentki z Koła Naukowego Pedagogów wygłosiły referaty i brały aktywny udział w warsztatach metodycznych.