III Międzynarodowe Seminarium Naukowe

„Zabawa i zabawka w edukacji”

Studenci Instytutu Pedagogicznego, będący członkami Koła Naukowego „Zabawa i Edukacja”, 28 listopada 2018 r. wzięli udział w III Międzynarodowym Seminarium Naukowym na temat: „Zabawa i zabawka w edukacji”. Seminarium to odbywa się cyklicznie we współpracy z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie.

Seminarium rozpoczęło się od spotkania z Panią Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Preszowie – doc. Ing. Janą Burgerovą, PhD. oraz Kierownikiem Katedry Pedagogiki Przedszkolnej, Elementarnej i Psychologii – prof. PhDr. Ľudmilą Belásovą, PhD., a także prof. PhDr. Márią Podhájecką, CSc.

Po uroczystym powitaniu miała miejsce prezentacja Uniwersytetu i jego bazy dydaktyczno-naukowej. Następnie rozpoczęła się część naukowo-warsztatowa, podczas której słowaccy i nasi studenci zaprezentowali wystąpienia naukowe, łącząc je z przykładami praktycznych zabaw z użyciem zabawek.

Referaty naukowe ze strony KNZiE wygłosiły: lic. Magdalena Palacz i lic. Adrianna Dziubanowska oraz Barbara Niemiec, Ewelina Plata i Anna Paciorek.

Warsztaty metodyczne pt. „Teatr z łyżki” Przygotowały i przeprowadziły: lic. Adrianna Dziubanowska i lic. Magdalena Palacz. Wybrane zabawy z wykorzystaniem zabawek zaprezentowali: lic. Faustyna Świerk, lic. Magdalena Święs, lic. Angelika Citak, lic. Joanna Rams, lic. Jakub Cetnarowski, Ewelina Plata, Anna Paciorek i Barbara Niemiec.

Opiekę naukową nad przedsięwzięciem sprawowali: prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc., prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD., dr Beata Lisowska, dr Mirosława Socha i Mgr. Ing. Vladimír Gerka.

Seminarium było okazją do uzmysłowienia jego uczestnikom, że zabawa z oryginalnie dobranymi zabawkami ma charakter uniwersalny. W życiu każdego dziecka powinny znajdować się różnego rodzaju zabawki, które będą stymulować jego rozwój, rozwijać sferę emocjonalną i wyobraźnię, ułatwiać nawiązywanie kontaktów społecznych oraz wyrabiać samodzielność. Zabawka powinna być dostosowana do wieku dziecka, celów i zadań wychowania, treści kształcenia, zainteresowań dziecka oraz terenu i charakteru zabawy. Tylko wtedy może pełnić istotną rolę w procesie edukacji dziecka.