Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia w pierwszej turze rekrutacji, proszeni są o:

 

- obowiązkowe potwierdzenie podjęcia studiów (w dniach 30 lipca - 10 sierpnia 2018 roku) w sekretariacie Instytutu Pedagogicznego w godzinach 8:00-15:00,

 

- należy dostarczyć zdjęcie (takie jak do dowodu,legitymacji) w wersji elektronicznej do sekretariatu Instytutu Pedagogicznego - mailem lub osobiście,

 

- dokonanie wyboru języka obcego (wpis na listę w sekretariacie Instytutu),

 

- uczestnictwo w szkoleniu BHP (informacje szczegółowe zostaną podane w terminie późniejszym, szkolenie będzie zorganizowane przed rozpoczęciem zajęć).

 

Wzory oświadczeń zostały już przygotowane dla wszystkich kandydatów.

Zapraszamy z dokumentem tożsamości.