W dniach 22 maja i 5 czerwca 2018 roku grupy 5 i 6-latków z Przedszkola Niepublicznego  "PROMYCZEK" w Nowym Sączu pod opieką Pani Iwony Mróz, odwiedziły Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu.

Studentki III roku specjalności Nauczanie początkowe z językiem angielskim przygotowały warsztaty z języka angielskiego prowadzone w pracowniach Instytutu Pedagogicznego. Zajęcia obejmowały gry i zabawy językowo-muzyczne z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych, w tym chusty animacyjnej, kostek do gry, piłek i innych. Na zajęciach z języka angielskiego przedszkolakom towarzyszyły bardzo pozytywne emocje, wiele radości i uśmiechu.

Na zakończenie zajęć przedszkolaki otrzymały medale "Super student" wykonane przez studentki specjalności Nauczanie początkowe z językiem angielskim. Pani Dyrektor Zdzisława Zacłona i Pani Wicedyrektor Bogusława Gaweł wręczyły dzieciom dyplomy i słodkie upominki.