Uroczysty wernisaż 

pokonkursowej wystawy prac plastycznych uczniów i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

X edycja Międzypowiatowego Konkursu „Pejzaż Sądecki”

i rozdanie nagród odbyły

5 czerwca 2018 roku o godz. 11.00

w MIASTECZKU GALICYJSKIM

w Dworze z Łososiny, ul. Lwowska 226.

 

W dniu 5 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie 10 edycji Międzypowiatowego konkursu dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Impreza będąca świętem twórczości plastycznej uczniów odbywa się przy współpracy PWSZ w Nowym Sączu z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Szkołą Podstawową z klasami Gimnazjum w Podolu-Górowej. Jubileuszowa edycja tej prestiżowej imprezy zbiegłą się z 20-leciem PWSZ i 10-leciem kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych naszej Uczelni i odbywała się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Na konkurs napłynęły bardzo piękne prace z wielu placówek, a także od osób niepełnosprawnych. Tegoroczne hasło brzmiało: Pejzaż sądecki - kolory Sądecczyzny. Organizacją imprezy od 10 lat zajmują się: dr Iwona Bugajska-Bigos, mgr Magdalena Chadaj, mgr Agata Rolka. W uroczystym wernisażu udział wzięli nagrodzeni z nauczycielami i opiekunami, organizatorzy konkursu, mgr Bogusława Gaweł - zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Nowym Sączu oraz mgr Maria Marcinowska, pracownik Muzeum Okręgowego, od 10 lat zajmująca się aranżacją wystawy pokonkursowej.

Zwycięskie, niezwykle ciekawe prace oglądać można na wystawie w Dworze z Łososiny, Muzeum Okręgowe, ul. Lwowska 226 przez całe wakacje.

Organizatorzy konkursu dziękują sponsorom za wsparcie: Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu, Szkole Podstawowej w Podolu-Górowej, Domowi Kultury w Gródku nad Dunajcem, Piekarni "Tęgoborze", Sklepu zaopatrzenia plastyków Da Vinci w Nowym Sączu.

Organizatorzy

 

Zdjęcia: Jagna Rumin