W dniu 10 maja 2018 roku odbył się wernisaż wystawy prac wykładowców Instytutu Pedagogicznego, kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pt. Sztuki piękne. Wystawa była okazją do podsumowania 10 lat istnienia kierunku oraz obchodów 20-lecia PWSZ w Nowym Sączu. W uroczystym wernisażu udział wzięli wykładowcy kierunku oraz zaproszeni goście, m.in.: Prorektor PWSZ w Nowym Sączu dr Halina Potok, Dyrektor Instytutu Pedagogicznego dr hab. Zdzisława Zacłona, Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego mgr Bogusława Gaweł, Dyrektor Biura Rektora mgr Halina Kociubińska, licznie zgromadzeni studenci i absolwenci kierunku. W wystawie udział wzięli wykładowcy: prof. Andrzej Szarek, prof. Krzysztof Tomalski, dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, dr hab. Marek Szymański, dr Iwona Bugajska-Bigos, mgr Agata Rolka, mgr Andrzej Naściszewski, mgr Magdalena Chadaj. Wystawa odbyła się dzięki uprzejmości Dyrekcji Nowosądeckiej Małej Galerii.

 

 

Zdjęcia: Archiwum Nowosądeckiej Małej Galerii