W dniach 7-8 grudnia 2017 roku odbyła się w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu IX Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych na temat „Pedagog w kontekstach współczesności”. Konferencja została zorganizowana przez członków Koła Naukowego Pedagogów. Miała charakter Jubileuszowy – nawiązywała do 20-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W konferencji wzięli udział studenci i opiekunowie kół pedagogicznych z zaprzyjaźnionych uczelni Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Preszowskiego. Studenci dzieli się wiedzą i doświadczeniem, dyskutowali o pedagogu w kontekstach współczesnych wyzwań i oczekiwań.

W pierwszym dniu konferencji studenci wysłuchali referatów w części plenarnej. Dalsza część miała wymiar praktyczny. Członkowie Koła Naukowego Pedagogów przygotowali ćwiczenia warsztatowe dla studentów z Uniwersytetu Preszowskiego oraz Opolskiego. Mieli oni możliwość doskonalenia swoich kompetencji muzyczno-ruchowych oraz plastyczno-technicznych niezbędnych w pracy zawodowej. Zajęcia warsztatowe pozwoliły także na wymianę myśli i doświadczeń związanych z kształceniem pedagogów w szkołach wyższych w Polsce i na Słowacji. Drugiego dnia studenci prezentowali w referatach założenia teoretyczne wybranych zagadnień związanych z kształceniem współczesnych pedagogów. Były one wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, inspirowały do wnikliwej analizy teorii oraz refleksji nad praktyką współczesnego kształcenia pedagogów. Bogactwo i zróżnicowanie treści wystąpień dały w efekcie szeroki pogląd na rozmaite aktywności, jakie podejmują pedagodzy, wychowankowie a także ich rodzice w procesie edukacyjnym.

Uczestnictwo studentów w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Pedagogicznych Kół Naukowych pozwoliło na zgłębienie wiedzy związanej z kształceniem przyszłych pedagogów, w tym nauczycieli i przyczyniło się do rozwoju autorefleksji studentów. Ważną kwestią jest bowiem ukazanie szczególnej roli, jaką pełni pedagog we współczesnym społeczeństwie. Pedagog towarzyszy człowiekowi w wielu etapach jego życia, począwszy od dzieciństwa, poprzez dorosłość, aż do dojrzalej starości. Trudno przecenić jego rolę zawodową, związaną z misją i społecznym posłannictwem.