PWSZ w Nowym Sączu włączyła się w realizację projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii”. W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu zorganizowano spotkania ze studentami Instytutu Pedagogicznego i Instytutu Zdrowia w dniu 13 listopada 2017 r. Za pośrednictwem Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Uczelnię odwiedzili przedstawiciele Policji holenderskiej.

W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Policji w Holandii: Irena de Ruig (specjalistka do spraw migracji zarobkowych) oraz Robin de Tombe (z Wydziału do walki z handlem ludźmi), a także podkom. Katarzyna Świątek oraz mł. asp. Szymon Kapusta z Komendy Głównej Policji w Warszawie, asp. szt. Barbara Leśniak i mł. asp. Barbara Przychocka-Serafin z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz przedstawiciele PWSZ w osobach Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok, Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogicznego mgr Bogusławy Gaweł, a przede wszystkim wybrani studenci i wykładowcy.

Głównym motywem spotkań była edukacja dotycząca przygotowania się do wyjazdu zarobkowego za granicę na przykładzie doświadczeń z Holandii, sposobów poszukiwania pracy, zasad zatrudniania obcokrajowców, praw i obowiązków pracownika, prewencja zachowaniom niepożądanym i oszustwom. Pan Robin de Tombe poruszył także wątki handlu ludźmi, prostytucji damskiej i męskiej, produkcji narkotyków oraz innych przestępstw towarzyszących pracy w środowisku międzynarodowym.

Bardzo ciekawa prezentacja oraz przykłady realnych sytuacji problematycznych, w których zaznali Polacy pracujący w Holandii z pewnością wzbudziły refleksję wśród młodych słuchaczy. Pani Irena de Ruig, z pochodzenia Polka mieszkająca od lat w Holandii i pracująca w tamtejszej Policji, podkreśliła, że głównym przesłaniem tych spotkań nie było wzbudzenie strachu, lecz uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest przygotowanie się do każdego wyjazdu zagranicznego oraz świadomość, że istnieje wiele organizacji wspomagających Polaków w sytuacjach kryzysowych np. w Holandii.