Zapraszamy do potwierdzenia podjęcia studiów:

od 25 do 29 września w godzinach 8:00–14:00 w Sekretariacie Instytutu Pedagogicznego należy potwierdzić chęć podjęcia studiów! Obowiązkowo!

 

Prosimy o sprawdzenie w rejestracji internetowej:

Formularz Rekrutacyjny – Kandydata Na Studia, czy zdjęcie zostało poprawnie zapisane. W przypadku braku zdjęcia, prosimy o dostarczenie go na nośniku elektronicznym do sekretariatu IP (sala 17, parter).

Zdjęcie jest niezbędne w celu wydania legitymacji studenckiej osobom, które zostaną przyjęte i potwierdzą w sekretariacie IP chęć podjęcia studiów.