Wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zapraszają na wystawę prac wykładowców, którą oglądać można do 20.07.2016 roku w oddziale Muzeum – Kasztel w Szymbarku. W tyrakcie wernisażu mającego miejsce 1.07 dyrektor Muzeum, Pan Zdzisław Tohl podkreślił wieloletnią, owocną współpracę między instytucjami nawiązaną przez dr Iwonę Bugajską-Bigos w zakresie regularnych wystaw prac studentów i wykładowców, dwukrotnie organizowanego międzynarodowego sympozjum artystycznego, praktyk studenckich czy wystaw indywidualnych. Tegoroczna wystawa nosząca tytuł Spójnia zorganizowana była przez prof. dr hab. Krzysztofa Tomalskiego i prezentuje przekrój twórczości wszystkich wykładowców kierunku. W wernisażu ze strony PWSZ udział wzięli: prof. dr hab. Krzysztof Tomalski, prof. dr. hab. Andrzej Szarek, dr Iwona Bugajska-Bigos, mgr Andrzej Naściszewski.