Partnerstwo Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu

w imprezach o charakterze popularno-naukowym oraz sportowo-rekreacyjnym

we współpracy ze środowiskiem lokalnym, rok akademicki 2019/2020

1. Małopolska 2019 – współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza,

2. „Woda Źródłem Sukcesu” – V Festiwal Biegowy Sądeckie Wodociągi,

3. Bal Karnawałowy FAKRO,

4. XVIII Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec,

5. I Mistrzostwa Pływackie Powiatu Nowosądeckiego,

6. Mikołajkowe Zawody Pływackie – Gmina Chełmiec,

7. Mikołajkowe Zawody Pływackie – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu,

8. Mikołajkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej we współpracy z Nowosądeckim Terenowym Związkiem Piłki Sitakowej,

9. III Turniej Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego o Puchar Rady Rodziców – Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu,

10. Turniej Halowej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza,

11. Bal Mikołajkowy dla dzieci.

12. Orlen Przedszkoliada Tour 2020,

13. Bal dla dzieci do 12 lat Radość Wasza-Radość Nasza, Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”,

14. II Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością zorganizowana przez IKF PWSZ w Nowym Sączu,

15. XIII Integracyjny Turniej Bocci Osób z Niepełnosprawnością – współpraca z fundacją Pomocy Osobom z Autyzmem MADA.

Ponadto:

- współpraca z Miejskim Klubem Sportowym „Sandecja”,

- zajęcia Zespołu Akrobatycznego „Astral” z zakresu sztuk walki,

- wyjazdy pracowników i studentów IKF do placówek oświatowych promujące PWSZ w Nowym Sączu

- współpraca ze szkołami powiatu nowosądeckiego, m.in. zajęcia pracowników IKF nt. Nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

- zajęcia studentów kierunku fizjoterapia – zajęcia ruchowe (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”)

- cykliczne spotkania z międzynarodowymi specjalistami z zakresu fizjoterapii np. Terapia pacjentów ze skoliozą, z wykorzystaniem systemu SKOL-AS,

- wykłady i zajęcia otwarte warsztatowe np.:

Mutyzm – kiedy dziecko nie mówi. Przyczyny, objawy, leczenie.

Agresywne, wycofane, dziwne – dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole.

 

 

 

Partnerstwo Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu

w imprezach o charakterze popularno-naukowym oraz sportowo-rekreacyjnym

we współpracy ze środowiskiem lokalnym, rok akademicki 2018/2019

VI Zawody pływackie dla osób z niepełnosprawnościami,

Święto Sportu Szkolnego (Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu),

Szkolny Dzień Sportu z SP nr 2,Turniej Piłki Nożnej,

III Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,

starosądeckie Błonia,„Woda Źródłem Sukcesu” – IV Festiwal Biegowy Sądeckie Wodociągi,

Mikołajkowe Zawody Pływackie – Chełmiec,

Mikołajkowe Zawody Pływackie – MOSiR Nowy Sącz,

Turniej Halowej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza,

Akcja BEZPIECZNE FERIE – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,

Andrzejkowy Turniej w piłce siatkowej,

Bal Mikołajkowy dla dzieci z domu dziecka w Trzycierzu,

II Nowosądeckie Warsztaty Sportów Walki,

Festiwal Biegowy (strefa masażu),

Zajęcia ruchowe dla przedszkolaków i dzieci szkolnych „Zdrowie Fizyczne Dziecka”,

Bal dla dzieci do 12 lat Radość Wasza-Radość Nasza,

Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”Turniej Bocci dla osób z niepełnosprawnościami,

XV Otwarte Akademickie Mistrzostwa Nowego Sącza w Pływaniu,

I Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością zorganizowana przez IKF PWSZ w Nowym Sączu Dzień Otwarty IKF,

Targi Uczelni Wyższych,

Festiwal Nauki,

Małopolska Noc Naukowców,

1. Warsztaty i wykłady otwarte prowadzone przez międzynarodowych specjalistów z zakresu fizjoterapii (m.in. koncepcja McKenziego)

2. Sądeckie Konwersatoria Naukowe

3. Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego NADWAGA I OTYŁOŚĆ – EPIDEMIA XXI w.

 

Ponadto:

- współpraca z Uniwersytetem III wieku, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia terapeutyczne w wodzie, terapia tańcem

- treningi zamknięte organizowane przez Miejski Klub Sportowy „Sandecja”

- Turnieje Grup Dziecięcych, stadion piłkarski IKF

- zajęcia Zespołu Akrobatycznego „Astral” z zakresu sztuk walki

- wyjazdy pracowników i studentów IKF do placówek oświatowych promujące PWSZ w Nowym Sączu

- udział pracowników instytutu, specjalistów z zakresu fizjoterapii w zajęciach dla nauczycieli przedszkoli powiatu prowadzących zajęcia z zakresu gimnastyki kompensacyjnej dla wychowanków

- współpraca ze szkołami powiatu nowosądeckiego w ramach zajęć edukacyjnych o tematyce anatomiczno-antropologicznej (badania i pomiary antropologiczne), a także pomoc w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

- współpraca ze szkołami powiatu nowosądeckiego

- wykłady i zajęcia praktyczne dla pracowników CR TUKAN obejmujące tematykę biomechaniki narządu ruchu,

- zajęcia o charakterze wolontariatu studentów kierunku fizjoterapia - rehabilitacja pacjentów Sądeckiego Hospicjum

- zajęcia studentów kierunku fizjoterapia - zajęcia ruchowe w wodzie (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”)

- cykliczne spotkania z międzynarodowymi specjalistami z dziedziny fizjoterapii i założeń światowych koncepcji terapeutycznych m.in. wykład oraz zajęcia praktyczne dotyczące koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (prowadzący dr Savvas Mavromustakos), warsztaty z terapii wg koncepcji McKenziego, główne założenia diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa (prowadzący mgr Jacek Tuz),warsztaty przybliżające terapię wg metody NDT - Bobath (prowadzący Liana Milioti - Senior Instruktor NDT-Bobath),

- wykłady i zajęcia otwarte warsztatowe prowadzone przez pracowników Instytutu, certyfikowanych terapeutów w wielu koncepcjach fizjoterapeutycznych.