Partnerstwo Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu

w imprezach o charakterze popularno-naukowym oraz sportowo-rekreacyjnym

we współpracy ze środowiskiem lokalnym, rok akademicki 2018/2019

VI Zawody pływackie dla osób z niepełnosprawnościami,

Święto Sportu Szkolnego (Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu),

Szkolny Dzień Sportu z SP nr 2,Turniej Piłki Nożnej,

III Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,

starosądeckie Błonia,„Woda Źródłem Sukcesu” – IV Festiwal Biegowy Sądeckie Wodociągi,

Mikołajkowe Zawody Pływackie – Chełmiec,

Mikołajkowe Zawody Pływackie – MOSiR Nowy Sącz,

Turniej Halowej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza,

Akcja BEZPIECZNE FERIE – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,

Andrzejkowy Turniej w piłce siatkowej,

Bal Mikołajkowy dla dzieci z domu dziecka w Trzycierzu,

II Nowosądeckie Warsztaty Sportów Walki,

Festiwal Biegowy (strefa masażu),

Zajęcia ruchowe dla przedszkolaków i dzieci szkolnych „Zdrowie Fizyczne Dziecka”,

Bal dla dzieci do 12 lat Radość Wasza-Radość Nasza,

Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”Turniej Bocci dla osób z niepełnosprawnościami,

XV Otwarte Akademickie Mistrzostwa Nowego Sącza w Pływaniu,

I Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością zorganizowana przez IKF PWSZ w Nowym Sączu Dzień Otwarty IKF,

Targi Uczelni Wyższych,

Festiwal Nauki,

Małopolska Noc Naukowców,

1. Warsztaty i wykłady otwarte prowadzone przez międzynarodowych specjalistów z zakresu fizjoterapii (m.in. koncepcja McKenziego)

2. Sądeckie Konwersatoria Naukowe

3. Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego NADWAGA I OTYŁOŚĆ – EPIDEMIA XXI w.

 

Ponadto:

- współpraca z Uniwersytetem III wieku, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia terapeutyczne w wodzie, terapia tańcem

- treningi zamknięte organizowane przez Miejski Klub Sportowy „Sandecja”

- Turnieje Grup Dziecięcych, stadion piłkarski IKF

- zajęcia Zespołu Akrobatycznego „Astral” z zakresu sztuk walki

- wyjazdy pracowników i studentów IKF do placówek oświatowych promujące PWSZ w Nowym Sączu

- udział pracowników instytutu, specjalistów z zakresu fizjoterapii w zajęciach dla nauczycieli przedszkoli powiatu prowadzących zajęcia z zakresu gimnastyki kompensacyjnej dla wychowanków

- współpraca ze szkołami powiatu nowosądeckiego w ramach zajęć edukacyjnych o tematyce anatomiczno-antropologicznej (badania i pomiary antropologiczne), a także pomoc w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

- współpraca ze szkołami powiatu nowosądeckiego

- wykłady i zajęcia praktyczne dla pracowników CR TUKAN obejmujące tematykę biomechaniki narządu ruchu,

- zajęcia o charakterze wolontariatu studentów kierunku fizjoterapia - rehabilitacja pacjentów Sądeckiego Hospicjum

- zajęcia studentów kierunku fizjoterapia - zajęcia ruchowe w wodzie (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”)

- cykliczne spotkania z międzynarodowymi specjalistami z dziedziny fizjoterapii i założeń światowych koncepcji terapeutycznych m.in. wykład oraz zajęcia praktyczne dotyczące koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (prowadzący dr Savvas Mavromustakos), warsztaty z terapii wg koncepcji McKenziego, główne założenia diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa (prowadzący mgr Jacek Tuz),warsztaty przybliżające terapię wg metody NDT - Bobath (prowadzący Liana Milioti - Senior Instruktor NDT-Bobath),

- wykłady i zajęcia otwarte warsztatowe prowadzone przez pracowników Instytutu, certyfikowanych terapeutów w wielu koncepcjach fizjoterapeutycznych.