2019 ocena funkcjonalnej

 Tytuł: Ocena funkcjonalnej współzależności regionalnej stawu kolanowego
i kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego
Autor: Magdalena Twardowska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu
ISBN: 978-83-65575-49-4
Objętość: 57 s.

 2019 budowa ciaa

Tytuł: Budowa ciała i zdolności motoryczne młodych zawodników piłki nożnej
Klubu Sportowego Dunajec Nowy Sącz na tle ich rówieśników z populacji nowosądeckiej

Autor: Maria Chrzanowska, Izabela Adamowicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu
ISBN: 978-83-65575-48-7
Objętość: 82 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 


2014 aspekty somatyczny

Tytuł: Aspekty somatyczny, społeczny i motoryczny człowieka na przykładzie
wyników badań narciarzy zjazdowców

Autor: Izabela Adamowicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu
ISBN: 978–83–63196–56–1
Objętość: 80 s.

 

 

 


2013 kultura fizyczna w dziaalnoci feliksa fidziskiego

Tytuł: Kultura fizyczna w działalności Feliksa Fidzińskiego (1890–1967)
Autor: Magdalena Żmuda-Pałka
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz
ISBN: 978–83–63196–42–4
Objętość: 191 s.

 

 

 

 


2013 zapobieganie wadom postawy ciaa

Tytuł: Zapobieganie wadom postawy ciała. Charakterystyka ćwiczeń
kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie

Autor: Waldemar Makuła
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz
ISBN: 978–83–63196–40–0
Objętość: 114 s.

 

 

 


2012 usprawnienia ruchowe seniorów

Tytuł: Usprawnienia ruchowe seniorów. Wybrane zagadnienia profilaktyki
gerontologii

Autor: Waldemar Makuła
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz
ISBN: 978–83–63196–32–5
Objętość: 104 s.

 

 

 


2011 kultura fizyczna słuchaczy utw

Tytuł: Kultura fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nowym Sączu

Autor: Waldemar Makuła
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz
ISBN: 978–83–63196–06–6
Objętość: 58 s.

 

 


2010 dziecko nowosdeckie

Tytuł: Dziecko nowosądeckie – normy rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej...
Autor: Katarzyna Sztafa, Paweł Kożuch, Izabela Adamowicz, Kamil Sławecki
Pod redakcją: Marii Chrzanowskiej
Wydawnictwo: PWSZ, Nowy Sącz
ISBN: 978–83–932078–0-0
Objętość: 128 s.

 

 

 


 

współczesne konteksty 2020 jpg

Tytuł: Współczesne konteksty filozoficzno-pedagogiczne i uwarunkowania zdrowotne w odniesieniu do instytucji rodziny
Autor: Elżbieta Cygnar, Marek Mierzyński, Katarzyna Zwolińska-Mirek

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2020
ISBN: 978-83-65575-63-0
Objętość: 83 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu