Współpraca naukowa

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (Zakład Fizjologii Stosowanej) z siedzibą w Warszawie (7.12.2016);

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (3.11.2017);

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (7.07.2017, 10.01.2018);

MKS Sandecja w Nowym Sączu - Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i wsparciu procesu dydaktycznego (14.02.2017);

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Projekty badawcze

Ocena przydatności treningu wysokościowego w symulowanych warunkach wysokogórskich w terapii astmy i alergicznych schorzeń górnych dróg oddechowych u młodzieży w wieku szkolnym (501.1.2018/IKF – współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu – Grant naukowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- 0177/DIA/2016/45).

Wpływ wysiłku fizycznego w warunkach hipoksji normobarycznej na poziom witaminy D, wybranych wskaźników prozapalnych oraz insulinowrażliwość u zdrowych młodych mężczyzn (501.2.2017/IKF
– współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu - grant naukowy Narodowego Centrum Nauki – NCN DEC 2017/01/X/NZ7/01172).

Wpływ treningu fizycznego i obciążenia termicznego na profil mikrobioty jelitowej oraz wskaźniki szczelności bariery jelitowej u mężczyzn nie uprawiających wyczynowo sportu (501.2.2018/IKF – współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu).

Zmiana objętości osocza, stężenia erytropoetyny i całkowitej masy hemoglobiny u aktywnych fizycznie osób korzystających z powysiłkowej sauny (501.1.2017/IKF - współpraca z Instytutem Sportu
– Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie).

Wpływ czynników fizykalnych (hipoksja, hipotermia, hipertermia) oraz wysiłku fizycznego na zmiany poziomu wybranych miokin i cytokin, witaminy D oraz status antyoksydacyjny (501.1.2016/IKF).

Ocena zależności pomiędzy asymetrią mięśni głębokich a kinematyką miednicy, kręgosłupa i stawu barkowego (501.10.2014/IKF).

Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego na stopień uszkodzenia komórek mięśniowych, poziom wskaźników prozapalnych oraz markerów obrotu kostnego (501.9.2014/IKF).

Ocena sprawności fizycznej i monitorowanie procesu treningowego w aspekcie prewencji przeciążeń
i uszkodzeń narządu ruchu u zawodników gier zespołowych (501.6.2014/IKF).

Badania czynnika ryzyka upadków u osób w wieku 65-80 lat (501.5.2014/IKF).

Ocena efektów rehabilitacji za pomocą egzoszkieletu EKSO GT u pacjentów po udarach mózgu oraz
u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego (501.4.2014/IKF).

Aktywność fizyczna i styl życia a wskaźniki stanu zdrowia kobiet w wieku 35-55 lat uprawiających zawód nauczyciela (501.3.2014/IKF).

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na poziom miokin i witaminy D u młodych mężczyzn po powtarzanej ekspozycji (501.2.2014/IKF).

Zmiany wskaźników biometrycznych, strukturalnych oraz fizjologicznych w longitudinalnych obserwacjach u przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych w różnym wieku (501.1.2014/IKF).

Aktywność fizyczna i styl życia a czynniki ryzyka chorób sercowo - naczyniowych u pacjentów w wieku 45-65 lat (501.2.2013/IKF).

Wpływ różnych warunków środowiskowych (hipoksji, temperatury i wilgotności powietrza) na stopień uszkodzenia mięśni szkieletowych oraz nerek (501.1.2013/IKF).

Przykłady współpracy naukowo-badawczej

123 Konwersatorium Naukowe nt.: "Kompetencje kluczowe istotne w rozwoju ucznia - wyzwania współczesnej edukacji". Prowadzący mgr Magdalena Kiełbasa.

Wykład otwarty na temat "Agresywne, wycofane, dziwne - dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole" - prowadzący wykład mgr Sylwia Konopka.

Wykład otwarty na temat "Mutyzm - kiedy dziecko nie mówi. Przyczyny, objawy i leczenie" - prowadzącą wykład mgr Natalia Bogdańska.

III Konferencja Szkoleniowa "NADWAGA I OTYŁOŚĆ – EPIDEMIA XXI WIEKU” dla nauczycieli Wychowania Fizycznego pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.