Harmonogram zajęć na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 jest dostępny w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.

 

Zarządzenie Nr 52/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021