ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Profesorowie:

prof. dr hab. Maria Chrzanowska - Kierownik Zakładu

dr hab. Robert Staszkiewicz

Adiunkci:

dr Izabela Adamowicz

dr inż. Elżbieta Cygnar

dr Ewa Grygiel

dr Julian Lubaś

dr Katarzyna Sztafa – Cabała

dr Renata Żabecka-Chowaniec

Wykładowcy:

dr Monika Bigosińska

dr Paweł Kożuch

mgr Adam Biel

mgr Aneta Małecka - Poremba

mgr Zbigniew Małek

mgr Bogdan Mężyk

mgr Marta Zając

Instruktorzy:

mgr Janusz Jasielec

mgr Elżbieta Maliszewska

ZAKŁAD FIZJOTERAPII

ZAKŁAD FIZJOTERAPII

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Profesorowie:
dr hab. Stanisław Rumian, prof. PWSZ. - Kierownik Zakładu

Adiunkci:

dr Tomasz Cisoń

dr Katarzyna Zwolińska – Mirek

Wykładowcy:

dr Piotr Czech

dr Jakub Szewczyk

dr Marcin Ozon

dr Barbara Szpotowicz – Czech

dr Magdalena Twardowska

dr Piotr Urbański

dr Joanna Wyrostek

mgr Wojciech Jankowicz

mgr Patrycja Lewandowska-Sroka

mgr Janusz Mirek

mgr Agata Nalepa

mgr Tomas Reichel

mgr Rafał Stabrawa

mgr Iwona Szewczyk

lek. Mateusz Zaczyk

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Profesorowie:

prof. dr hab. Jerzy Zwoździak– Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Marian Żuber

 

Wykładowcy:

dr Elżbieta Gargas-Michalik

mgr Piotr Dobosz

mgr Dawid Zając