ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Profesorowie:

dr hab. Robert Staszkiewicz

Adiunkci:

dr Izabela Adamowicz

dr inż. Elżbieta Cygnar

dr Ewa Grygiel

dr Julian Lubaś

dr Katarzyna Sztafa – Cabała

dr Renata Żabecka-Chowaniec

Wykładowcy:

dr Monika Bigosińska

dr Paweł Kożuch

mgr Adam Biel

mgr Aneta Małecka - Poręba

mgr Zbigniew Małek

mgr Bogdan Mężyk

mgr Marta Zając

Instruktorzy:

mgr Janusz Jasielec

mgr Elżbieta Maliszewska