dr inż. Witold Bodziony

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

 

dr Monika Bigosińska

p.o. Z-cy Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej