Skład Rady Instytutu Kultury Fizycznej

1. dr inż. Witold Bodziony

2. dr Monika Bigosińska

3. dr hab. Robert Staszkiewicz, prof. PWSZ

4. dr hab. inż. Marian Żuber, prof. PWSZ

5. prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

6. dr hab. Stanisław Rumian, prof. PWSZ

7.dr Piotr Czech

8. dr inż. Elżbieta Cygnar

9. mgr Zbigniew Małek

10. mgr Elżbieta Maliszewska

11. Ireneusz Piróg