Koło Naukowe Axios

opiekun naukowy dr Renata Żabecka-Chowaniec

Rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku.

Hasło przewodnie koła naukowego brzmi „Sportowiec też może być naukowcem”. Studenci w ramach działalności statutowej koła mają możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu gimnastyki korekcyjnej dzieci i młodzieży, mogą korzystać z nowoczesnej aparatury do kompleksowej, komputerowej oceny postawy ciała. Koło oferuje możliwość rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo w naukowych projektach badawczych, udział w konferencjach i spotkaniach młodych naukowców.

Koło Naukowe BODY lab

opiekun naukowy dr Tomasz Cisoń

Powstało w roku 2017, a jego celem jest:

- włączanie studentów do uczestnictwa w projektach badawczych tematycznie związanychz fizjologią i biochemią sportu (w szczególności hipoksją, krioterapią, tlenoterapią hiperbaryczną) oraz fizjologią rozwojową, biomechaniką oraz fizjoterapią,

- nawiązanie współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Europie w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,

- udział w warsztatach i konferencjach dla młodych naukowców,

- szerzenie wiedzy z zakresu promocji zdrowia, poprzez współpracę ze sportowcami, organizacjami publicznymi, organizację imprez edukacyjnych dla dzieci, prowadzenie otwartych wykładów oraz warsztatów naukowych.