Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu powstał 1 września 2009 r. na bazie istniejącego Zakładu Wychowania Fizycznego w Instytucie Pedagogicznym i Studium Wychowania Fizycznego jako jednostki ogólnouczelnianej.