Patrycja Słaby Wicemistrzynią Świata Seniorek w Bikini Fitness!

Mistrzostwa odbyły się w miniony weekend (29.11-01.12) w Bratysławie. Naszą studentkę dzielił od pierwszego miejsca tylko jeden punkt, który przypadł reprezentantce gospodarzy. ,,Największy sukces! To srebro cieszy mnie bardziej, niż jakiekolwiek wcześniej zdobyte złoto" - podzieliła się z fanami na swojej stronie internetowej.

Tegoroczny sezon to pasmo sportowych sukcesów Pani Patrycji. We wrześniu na Arnold Classic Europe zdobyła złoto w kategorii seniorek i srebro w kategorii juniorek. Pod koniec października br. obroniła wywalczony rok wcześniej tytuł Mistrzyni Polski w kategorii sportów sylwetkowych Bikini Fitness. 17-18 listopada br. sięgnęła po dwa złote medale na IFBB Diamond Cup Rome, a pięć dni temu po brązowy medal na Mistrzostwach Świata w sportach sylwetkowych i kulturystyce, które odbyły się w Hiszpanii.

Pani Patrycjo serdecznie gratulujemy!

 

Z wielką przyjemnością po raz kolejny informujemy, że studentka Instytutu Kultury Fizycznej (kierunek Fizjoterapia) Pani Patrycja Słaby zdobyła dwa złote medale w kategorii juniorek i seniorek podczas kolejnych zawodów IFBB Diamond Cup Rome. Pani Patrycja jest niedościgniona w sportach sylwetkowych typu bikini fitness!

Przypomnijmy, że nasza piękna studentka w październiku br. już po raz drugi otrzymała złoty medal na Mistrzostwach Polski w sportach sylwetkowych (bikini fitness). Natomiast końcem września br. zdobyła złoto w kategorii seniorek bikini fitness na Arnold Classic Europe w Barcelonie i srebro w kategorii juniorek. W 2018 roku zdobyła w Quito (Ekwador) tytuł Mistrzyni Świata Bikini Fitness w kategorii Junior.
Gratulujemy i życzymy Pani Patrycji kolejnych sukcesów!

 

Studenci z koła naukowego Body Lab działającego w Instytucie Kultury Fizycznej wraz z opiekunem naukowym Dr Tomaszem Cisoniem uczestniczyli w dniu 16 listopada w Katowicach w 29th Annual Congress of European Childhood Obesity Group (ECOG).

Była to konferencja o zasięgu międzynarodowym skierowana do specjalistów zajmujących się leczeniem otyłości dziecięcej tj. lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów i psychologów.

Omawiane na konferencji tematy koncentrowały się wokół najnowszych zagadnień związanych z otyłością dziecięcą. Podkreślano rolę wczesnej prewencji, efektywnego leczenia i fizjoterapii.

W konferencji uczestniczyli studenci II roku kierunku fizjoterapia: Katarzyna Kocoń, Gabriela Cięciwa, Anna Bodziony, Daniel Chrobak oraz Marcin Cepiga.

Tematyka konferencji związana była z kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami naukowymi studentów. Zdobyta wiedza przyczyni się do ich rozwoju naukowego i pozwoli w przyszłości zaplanować i realizować nowatorskie projekty badawcze poświęcone tej tematyce w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

 

Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50 w dniu 3 grudnia 2019 r. w godz. 8:00-12:30.

Akcja prowadzona jest na rzecz chorych i ofiar wypadków pod hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Oddana krew będzie przekazana na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu.

Drodzy Studenci,

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz Akademickie Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu

zaprasza na wyjazd szkoleniowy pt. „KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI W GRUPIE”

dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i odbędzie się w Krakowie w dniach 06-07.12.2019r. (piątek - sobota).

Oprócz sesji szkoleniowej (sobota) w ramach wyjazdu w piątek proponujemy wyjście do teatru
oraz w zależności od pogody wieczorny spacer po Starówce krakowskiej.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/niepelnosprawni/ogloszenia/formularz-zgloszenia.pdf

Na zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) oczekujemy
do dnia 21.11.2019 r. (czwartek). Formularz należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Planowana godzina wyjazdu z Nowego Sącza - piątek ok. 13.00,

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wyjazdu zostaną przesłane do uczestników w terminie późniejszym.

Kontakt: tel. 519 804 872, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.pwsz-ns.edu.pl/dla-studenta/niepelnosprawni/ogloszenia-bon

1

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że studentka Instytutu Kultury Fizycznej (kierunek Fizjoterapia) Pani Patrycja Słaby po raz drugi otrzymała złoty medal na Mistrzostwach Polski w sportach sylwetkowych (bikini fitness). W minioną niedzielę, 27 października obroniła tytuł sprzed roku. Końcem września br. zdobyła złoto w kategorii seniorek bikini fitness na Arnold Classic Europe i srebro w kategorii juniorek. To kolejny wielki sukces Pani Patrycji. Przypomnijmy, nasza studentka w 2018 roku zdobyła w Quito (Ekwador) tytuł Mistrzyni Świata Bikini Fitness w kategorii Junior.
Gratulujemy i życzymy Pani Patrycji kolejnych sukcesów!

Dnia 15.10.2019 roku, po raz XIII w Nowym Sączu odbył się Turniej Bocci dla osób z niepełnosprawnościami.
W rywalizacji wzięło udział blisko dwustu zawodników z terenu miasta Nowego Sącza i Sądecczyzny. Grupa 20 studentów III roku fizjoterapii PWSZ w Nowym Sączu pod kierunkiem mgr Iwony szewczyk pomagała organizatorom: Tomaszowi Baliczkowi oraz Janowi Reszkiewiczowi. Od samego rana byli zajęci przygotowaniem sześciu boisk i nagród dla uczestników, sędziowali podczas zawodów, a także dbali, by nikomu z  zawodników nie zabrakło napojów oraz ciepłych posiłków. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, czekamy na przyszły rok

Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2020

oraz do uczelni partnerskich na semestr letni 2019/2020

 

logo erasmus

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
uzyskała uprawienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na ten kierunek rozpocznie się pod koniec sierpnia, a przyjmowanie wymaganych dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Kultury Fizycznej przewiduje się od 2 września 2019 r. Wszelkich informacji udziela sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu, tel. 18 547 11 04. ZAPRASZAMY

 

Charakterystyka, sylwetka absolwenta KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji państwa, zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są uzupełnione o zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przydatne w służbie w formacjach mundurowych.

W toku studiów ma możliwość uzyskania następujących uprawnień:

 • kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych),
 • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • instruktora sportu w zakresie: pływania lub/i narciarstwa zjazdowego,
 • ratownika wodnego.

Absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest odpowiedzią Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry administracji publicznej, jednostek organizacyjnych służb państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; na specjalistów przygotowanych do rozwiązywania zadań społecznych – do reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zaangażowanych w działalność lokalnych instytucji.

Za potrzebą prowadzenia tego kierunku przemawiają także:

 • usytuowanie regionu w sąsiedztwie granicy Polski,
 • fakt, iż region sądecki jest narażony na zagrożenia o charakterze naturalnym, co wiąże się
  z lokalizacją w zlewisku dużych górskich rzek: Dunajca, Popradu, Kamienicy, z górskim charakterem ukształtowania terenu, dużym zalesieniem oraz wyżynnym i górskim charakterem klimatu,
 • wzrastające w społeczności regionu poczucie zagrożenia wynikające m.in. z w/w uwarunkowań,
 • zgłaszana potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w regionalnych służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in. zagrożeń hybrydowych; cyberprzestępczością i dezinformacją, nielegalną migracją, terroryzmem)
 • nasycenie ponadgimnazjalnych klas mundurowych w regionie.

Bogaty program 3-letnich studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym; szeroki wachlarz zajęć do wyboru, możliwość uzyskania przydatnych uprawnień zawodowych: kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownika wodnego, instruktora sportu pływania i narciarstwa zjazdowego), wychodzi naprzeciw potrzebom regionu i pozwala na elastyczność w dostosowywaniu się i zaspakajaniu potrzeb nie tylko lokalnego rynku pracy.

10 lipca 2019 r. w Auli PWSZ w Nowym Sączu tegoroczni absolwenci Instytutu Kultury Fizycznej kierunku fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne odebrali dyplomy ukończenia studiów.

Władze Uczelni reprezentowała Pani dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, która wygłosiła piękne i pouczające przemówienie. Wśród zaproszonych gości byli także Pan Zbigniew Gorgosz – Kanclerz Uczelni, Z-ca Dyrektora Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz, wykładowcy IKF oraz rodziny i przyjaciele absolwentów. Podniosłą atmosferę uroczystości podkreśliły togi i birety, w które ubrani byli wszyscy Absolwenci IKF.

Uroczystość poprowadził mgr Zbigniew Małek, a Dyrektor Instytutu dr Tomasz Cisoń podsumował 3 lata współpracy: „...trzy lata to spory bagaż wspomnień i doświadczeń, Waszych i naszych – wykładowców. Tych wspólnych chwil na pewno będzie nam bardzo brakowało. Zachowajcie te 3 lata w pamięci i w sercu. Pnijcie się wszyscy po szczeblach kariery, zdobywajcie nową wiedzę i nowe doświadczenia. Nie bójcie się krytyki! Pamiętajcie, że kreatywność wymaga odwagi a człowiek ma w życiu albo wymówki albo wyniki. Wytyczajcie sobie nowe cele, realizujcie plany i spełniajcie marzenia...” Wystąpienie zakończył cytatem: „Nie oceniaj wysokości góry póki nie osiągniesz jej szczytu – a wtedy zobaczysz, że była niewysoka”. Podziękował także wszystkim wykładowcom a także pracownikom administracji za trud pracy i wspólny sukces.

Po przemówieniach na zgromadzonych gości czekała wyjątkowa niespodzianka w postaci występu 12 letniej Poli Cisoń, która wykonała preludium Johanna Sebastiana Bacha.

W czasie Graduacji uroczyście wręczono dyplomy ukończenia studiów i wyróżniono absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przebiegu studiów. Osoby wyróżnione to: na kierunku fizjoterapia: Florian Joanna, Kulpa Anna, Gamrot Sara a na kierunku wychowanie fizyczne: Bednarek Barbara, Mordarska Joanna, Fałowska Klaudia.

Po zakończeniu części oficjalnej absolwenci wykonali pamiątkowe zdjęcia w togach oraz rozpoczęli świętowanie swojego sukcesu.