W związku z utrudnionym dostępem do tradycyjnego księgozbioru Biblioteka przygotowała dla Studentów oraz Pracowników Uczelni dostęp do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. W ibuku znajdziecie Państwo elektroniczne wersje czołowych wydawców, m.in. WN PWN, WNT, PZWL, WN Scholar, WKiŁ, OW Impuls, Wolters Kluwer Polska, PWE, GWP.

Aby móc skorzystać z serwisu IBUK LIBRA należy uzyskać specjalny kod dostępu (tzw. PIN). Prośbę o ten kod należy wysyłać pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (UWAGA: studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu).

Dostęp do książek znajduje się pod linkiem https://libra.ibuk.pl/. W pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło) i wczytujemy otrzymany kod dostępu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem.

Zakup dostępu do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) pokryty został częściowo z Projektu ogólnouczelnianego, realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00–00-Z061/17–00 Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK LIBRA znajduje się w zakładce BIBLIOTEKA.

Data ogłoszenia 15.04.2020 r.

 

KONKURS nr 1/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 8 miesięcy

Kwota stypendium – 900,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 10

 

 

KONKURS nr 2/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,50,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 12

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach:

"Dla pracownika" lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

UWAGA!

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa,

wyjątkowo wnioski prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną (skan z podpisem)

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 8 maja 2020 r.

komunikat 2

Uwaga!
w uzupełnieniu do wcześniejszego ogłoszenia dotyczącego składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), przekazujemy dodatkowe informację związane aplikowaniem o ww wymienione dofinansowanie. Bliższe informację w dostępne pod linkiem: Bliższe informacje

 

INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba, która:

· posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Dofinansowanie obejmuje:

· dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

· dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

· opłatę za naukę (czesne).

 

Warunkami złożenia wniosku jest:

· zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON – TERAZ DODATKOWO PREMIOWANE) https://sow.pfron.org.pl/,

· posiadanie adresu poczty elektronicznej,

· posiadanie Kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy).

 

Kontakt w sprawie składania wniosków:

Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego: PCPR Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 A, tel. 184438251, http://www.pcpr-ns.pl

Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Nowy Sącz: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu- Referat.ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz,

ul. Żywiecka 13, tel. 18 444 36 24 w.56, http://mops.nowysacz.pl/

 

Uwaga! Osoby zamieszkałe poza w/w rejonami powinny kontaktować się z placówkami PCPR lub MOPS właściwymi dla ich miejsca zamieszkania.

Nabór wniosków na semestr letni 2019/2020 trwa do 31.03.2020 r.

 

Więcej informacji dotyczących programu na stronach: www.pfron.org.pl

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 marca 2020 r., w Hali sportowej Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbyła się jedna z największych w Europie imprez sportowych dla aktywnych przedszkolaków - Orlen Przedszkoliada Tour 2020.

Impreza rozpoczęła się od rozgrzewki, która odbyła się  pod okiem specjalisty, następnie dzieci wzięły udział w kilku  konkurencjach sportowych z udziałem studentów Instytutu Kultury Fizycznej oraz  piłkarzy z klubu Sandecja Nowy Sącz.

Dla najbardziej aktywnych przedszkolaków zostały przewidziane dyplomy, medale i niespodzianki od organizatorów.

 

 

Uprzejmie informujemy, że spotkanie w sprawie zagranicznych praktyk studenckich w hotelarstwie, organizowanych przez firmę Algoos Study, Work and Travel INC™ zaplanowane w dniu 12.03.2020 r. zostaje odwołane.

 

 

 

 

W auli Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyły się warsztaty z terapii skolioz z wykorzystaniem systemu SKOL-AS. Studenci i pracownicy instytutu mieli okazję zapoznać się z metodyką oraz aparaturą do trójpłaszczyznowej terapii pacjentów ze skoliozą w pozycji leżącej i siedzącej jako leczenia skojarzonego. Skolioza idiopatyczna to coraz częściej występujące zaburzenie postawy u dzieci i młodzieży. Poznanie metod skutecznego leczenia staje się nieodzownym elementem kształcenia studentów na kierunku fizjoterapia.

 

 

    W dniu 15 stycznia 20202 r.,  w Instytucie Kultury Fizycznej odbyły dwa wykłady otwarte jeden z nich pt. „Mutyzm - kiedy dziecko nie mówi. Przyczyny, objawy i leczenie”, wygłoszony przez mgr Natalię Bogdańską. W wykładzie uczestniczyły władze Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Pedagogicznego oraz wykładowcy i studenci. O godz. 13.00 gościem Instytutu Kultury Fizycznej była mgr Sylwia Konopka, która prowadziła pt. "Agresywne, wycofane, dziwne - dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu, przedszkolu i szkole.

    Warsztaty z ekspertami - praktykami stają się okazją do poszerzenia wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności cennych w przyszłej pracy zawodowej.

Dnia 10 grudnia 2019 r., o godz. 10.00 w Hali Sportowej Instytutu Kultury Fizycznej odbyła się II Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością. Podopieczni Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo brali udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez studentów II i III roku kierunku Fizjoterapia pod nadzorem mgr Iwony Szewczyk. Ideą zawodów było stworzenie osobom niepełnosprawnym okazji do zabawy sportowej z elementami rywalizacji, której efektem było zwycięstwo każdego z uczestników imprezy.

 

 

 

W dniu 6 grudnia 2019 r., w Hali Sportowej PWSZ odbyła się Zabawa Mikołajkowa zorganizowana przez  Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu we współpracy z zespołem Gimnastyki Korekcyjnej Fit Kid.  Wzięła w niej udział około setka dzieci. Przed długo wyczekiwanym momentem pojawienia się głównego Gościa, maluchy bawiły się z uwielbianym Olafem z Krainy Lodu, a pomocnice Mikołaja zabawiały dzieci malowaniem twarzy oraz nauką świątecznych tańców. Cykliczna już impreza staje się okazją do promowania Instytutu Kultury Fizycznej w środowisku lokalnym.