W Dniu Otwartym w IKF brały udział klasy ze szkół ponadpodstawych: Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, Technikum Samochodowe, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu oraz Liceum Ogólnokształcące ze Starego Sącza. W organizacji Dnia otwartego pomagali wykładowcy IKF oraz studenci wszystkich kierunków studiów. Uczniowie uczestniczący w Dniu Otwartym zwiedzali pracownie nauk biomedycznych, pracownie fizjoterapii oraz biomechaniki oraz brali udział w warsztatach samoobrony, tańców integracyjnych, gier i zabaw oraz zajęciach w wodzie.