Stoisz właśnie przed wyborem studiów? Chciałbyś zdobywać praktyczną wiedzę, dzięki której będziesz mógł bez problemu wykonywać zawód, do którego czujesz powołanie? A może dopiero poszukujesz swojej drogi? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (PWSZ) w swojej ofercie ma ponad 25 kierunków studiów w sześciu instytutach, gdzie każdy może odnaleźć coś, co go interesuje, jest odpowiedzią na jego pasje bądź potrzeby odnalezienia się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

W prezentowanym poniżej nagraniu Iwona Szewczyk przybliża bogatą ofertę Instytutu Kultury Fizycznej, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora. IKF daje możliwość studiowania na trzech kierunkach: fizjoterapii (jednolite studia magisterskie 5-letnie), bezpieczeństwa wewnętrznego (3-letnie licencjackie) oraz wychowania fizycznego z wieloma specjalizacjami, po których absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Do dyspozycji studentów jest nowoczesny kampus dydaktyczno-sportowy, na który składa się szereg pracowni m.in. antropologii, anatomii, biomechaniki, biochemii, odnowy biologicznej, fizjologii z hipoksją normobaryczną czy kriokomora oraz pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym, kryta pływalnia, a także wielofunkcyjne boiska. Co ważne, z zaplecza sportowego mogą korzystać wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a nie tylko tego instytutu.

Dlaczego jeszcze warto studiować właśnie w PWSZ? Jaka może czekać mnie kariera zawodowa po ukończeniu Instytutu Kultury Fizycznej? – na te i inne pytania młodych, potencjalnych kandydatów na studia, odpowiada Iwona Szewczyk:

 

https://www.dts24.pl/instytut-kultury-fizycznej-pwsz-studiujesz-i-zarabiasz/