Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2020

oraz do uczelni partnerskich na semestr letni 2019/2020

 

logo erasmus

 

Wykaz aktualnych umów z uczelniami europejskimi wg określonych kierunków studiów można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze można znaleźć na stronie Uczelni w zakładce Uczelnia/Erasmus+.

Wypełnione wnioski aplikacyjne oraz podania zaakceptowane przez Dyrektorów Instytutów należy składać w Dziale nauki, rozwoju i współpracy (Rektorat ul. Staszica 1, I piętro, pok. 14 lub 15).

Terminy przyjmowania podań są uzależnione od deadlinów w uczelniach zagranicznych, dlatego zaleca się składanie podań w październiku lub na początku listopada.

 

Studenci otrzymują wysokie stypendia, które  pomagają pokryć koszty utrzymania za granicą.

Wysokość stawek stypendium

Poza tymi ww stypendiami studenci, których dochody spełniają kryteria takie jak do stypendium socjalnego, otrzymują dodatkowo różnowartość 200 Euro na miesiąc z programu POWER.

Studenci nie tracą praw do otrzymywania innych stypendiów (np. socjalnych czy naukowych) w związku z realizacją mobilności Erasmus+.

 

Jest także możliwość składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku 2020.

Przypominamy, że praktyki mogą realizować też absolwenci naszej Uczelni, jeśli zrekrutują się na wyjazd na ostatnim roku studiów.

Więcej informacji w zakładce Praktyki studenckie, a także na stronie www.erasmusplus.org.pl

Praktykanci otrzymują z uczelni atrakcyjne stypendium oraz bezpłatny kurs językowy on-line.

Opinie o dotychczasowych wyjazdach naszych studentów można przeczytać tutaj

 

Zapraszamy:

Dział nauki, rozwoju i współpracy

Rektorat (ul. Staszica 1, pok. 14 lub 15)

tel. 18 4434545 wew. 101 lub 102

fotolia 61448516 subscription monthly xxl