W dniu 10 maja 2019 r., w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbyły się warsztaty sztuk i sportów walki poprowadzone przez trenerów, instruktorów i mistrzów różnych stylów. Zaprezentowali oni uczestnikom zajęć wybrane techniki walki charakterystyczne dla danego stylu. Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymali pamiątkowy dyplom potwierdzający udział w warsztatach. Na koniec odbyły się pokazy mistrzów sztuk walki, ich zawodników oraz pokazy akrobatyki sportowej w wykonaniu członków AZS PWSZ w Nowym Sączu.