Zapraszamy studentów do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy do uczelni partnerskich oraz praktyki
w ramach Programu Erasmus+ w roku 2017/2018.

WYJAZDY NA STUDIA w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

Kiedy zgłosić w uczelni chęć wyjazdu?

Uczelnia prowadzi rekrutację na wyjazdy semestrze poprzedzającym wyjazd na studia (lecz najpóźniej do 30 października w przypadku chęci wyjazdu na semestr letni). Jest to związane z deadlinem wyznaczonym przez uczelnie zagraniczne, określającym datę wpływu aplikacji studenta.

Lista uczelni partnerskich

Wysokość stawek stypendialnych

Kryteria kwalifikacji:

uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Instytutu,dobre wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego lub semestru kiedy aplikantem jest student 1-go roku),znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej – najczęściej jest to język angielski, ale również niemiecki, włoski, francuski, norweski i słowacki w zależności od kraju docelowego,potwierdzenie znajomości języka w postaci certyfikatu lub zaświadczenia ze szkoły językowej,złożenie pełnej wymaganej dokumentacji zgodnie z Regulaminem Programu Erasmus.

Zalety:

  • zyskanie unikalnej wiedzy w zakresie danego kierunku studiów,
  • zdobycie nowych umiejętności społecznych,
  • doskonalenie znajomości w zakresie języków obcych (bezpłatny kurs językowy),
  • doświadczenie mile widziane w CV,
  • zawieranie międzynarodowych przyjaźni i znajomości,
  • zwiedzanie Europy,
  • wspaniała życiowa przygoda,
  • stypendium na pokrycie kosztów wyjazdu!

Generalnie Program Erasmus+ oferuje dwie formy mobilności: wyjazdy do uczelni partnerskich oraz na praktyki zawodowe (łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów).

Z obu form mogą skorzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Daje on także możliwość wyjazdu na praktyki dla absolwentów. Wyjazdy dofinansowywane są z funduszy unijnych, a ich wysokość uzależniona jest od formy mobilności, długości pobytu i kraju. Uczestnictwo w wymianie zagranicznej jest mile widziane w CV i cenione przez pracodawców, świadczy o ambicji i zaradności danej osoby oraz znajomości języków obcych. Rekrutacja prowadzona jest z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, dlatego należy śledzić ogłoszenia na stronie internetowej Uczelni (zakładka Erasmus) oraz na stronie ogólnopolskiej www.erasmusplus.org.pl

Szczegółowe informacje: Dział nauki, rozwoju i współpracy (Rektorat, pok. 14 lub 15).

tel. 18 547 56 02 wew. 101 lub 102