zrzut ekranu 2016 11 23 o 10.51.44                 zrzut ekranu 2016 11 23 o 11.52.41    

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2018-09-30. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

UWAGA: Termin składania dokumentów dla instytucji przyjmujących na praktyki przedłużono do 7 grudnia 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o możliwości udziale studenta w praktykach

Ogłoszenie o wyborze instytucji przyjmującej

Ogłoszenie o wyborze opiekunów uczelnianych

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dla studenta

Ogłoszenie o możliwości udziału studenta w praktykach

Regulamin udziału studenta w projekcie

Formularz zgłoszenia dla studenta o udział w projekcie

Dla opiekunów uczelnianych

Ogłoszenie o wyborze opiekunów uczelnianych

Regulamin rekrutacji opiekuna uczelnianego

Formularz zgłoszenia dla opiekuna uczelnianego o udział w projekcie

Dla instytucji przyjmującej na praktyki

Ogłoszenie o wyborze instytucji przyjmującej na praktyki

Regulamin wyboru instytucji przyjmującej na praktyki

Formularz zgłoszenia instytucji przyjmującej na praktyki o udział w projekcie