MIĘDZYNARODOWI SPECJALIŚCI Z DZIEDZINY FIZJOTERAPII W INSTYTUCIE KULTURY FIZYCZNEJ!!!

Dążąc do stworzenia studentom Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu możliwości spotkania się z wybitnymi międzynarodowymi specjalistami z dziedziny fizjoterapii, kontynuujemy współpracę pomiędzy Instytutem, reprezentowanym przez Dyrektora dr hab.Tomasza Pałkę, prof. nadzw. i dr Katarzynę Zwolińską-Mirek a firmą REHAMAX Monika Korfanty.

Dnia 5 maja 2016 o godz 18.45 dr Savvas Mavromustakos, Międzynarodowy Advanced IPNFA Instructor przedstawił główne założenia koncepcji Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF).Wykład został podzielony na część teoretyczną oraz cześć praktyczną w czasie której studenci mieli możliwość obserwacji pracy
z pacjentem wg koncepcji PNF.

Dnia 17 maja 2016 o godz. 18.45 mgr Jacek Tuz, Instruktor Instytutu McKenziego Polska przybliżył główne założenia mechanicznego diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa według koncepcji McKenziego.

Tego samego dnia wszyscy zainteresowani tematyką pediatryczną mieli możliwość udziału w wykładzie: „Wykorzystanie codziennej pielęgnacji niemowląt, jako profilaktyka asymetrii ułożeniowej i ruchowej" prowadzący mgr Iwona Szewczyk, certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath, pracownik Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Działania te mają na celu zaznajomienie studentów ze światowy trendami w rehabilitacji i stworzenie im możliwości podjęcia decyzji, z jaką dziedziną fizjoterapii zwiążą swoją drogę zawodową. Mając na uwadzę dużą konkurencję panującą na rynku pracy Władze Instytutu dokładają wszelkich starań, aby ich absolwenci stali się cenionymi i poszukiwanymi specjalistami.