20160809 163842 

 

Jak co roku podczas wakacji studenci II roku Kierunku Wychowanie fizyczne naszego Instytutu odbyli przewidziany w planie studiów letni obóz szkoleniowy. Podobnie jak w poprzednich latach szkolenie odbywało się na wodach jeziora Rożnowskiego. Obozowicze pod okiem kadry Instytutu zdobywali nowe umiejętności z zakresu sportów wodnych: żeglarstwa, kajakarstwa, pływania i ratownictwa wodnego. Nie zabrakło również zajęć z atletyki terenowej (cross i bieg na orientacje) i organizacji czasu wolnego (szanty czyli żeglarskie śpiewy, ogniska, rozgrywki sportowe). Zdobyta przez studentów wiedza praktyczna z pewnością będzie przydatna w ich przyszłej pracy zawodowej, ale również podczas prywatnych wakacyjnych wyjazdów nad akweny wodne.