DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRACOWNIKOM I STUDENTOM

ZAANGAŻOWANYM W PRZYGOTOWANIE I POPROWADZENIE 44 PUNKTÓW PROGRAMU

Małopolskiej Nocy Naukowców' 2020

 

DZIĘKUJEMY PONAD 5500 UCZESTNIKOM, KTÓRZY W TYM ROKU ŁĄCZYLI SIĘ Z NAMI ZDALNIE

 

Zapraszamy ponownie za rok!

  baner web mnn2020 550x310

 

 

Trwa nabór wniosków do planu Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na rok 2021.

Wnioski należy składać terminie do dnia 20 listopada 2020 roku (drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także tradycyjną: Wydawnictwo Naukowe, ul. Staszica 1, pok. 20 na II piętrze).

Warunkiem wydania danej publikacji w roku 2021 jest złożenie materiału kompletnego i przygotowanego zgodnie z wytycznymi wydawniczymi w formie elektronicznej oraz wydruku.

Szczegółowe informacje: http://wydawnictwo.pwsz-ns.edu.pl/index.php/home

Zapraszamy do współpracy!

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 69 lat zmarł prof. dr hab. Aleksander Tyka, nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w latach 1998 – 2017.

Śp. Profesor Aleksander Tyka był inicjatorem i współtwórcą kierunku Wychowanie fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, Kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego, Senatorem Uczelni, wyjątkowym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń nauczycieli wychowania fizycznego. Był także promotorem wielu prac dyplomowych studentów oraz naukowo-badawczych pracowników dydaktycznych Instytutu Kultury Fizycznej.

W roku 2012, za wkład pracy w rozwój Uczelni a w szczególności w rozwój Instytutu Kultury Fizycznej został uhonorowany przez Senat Uczelni tytułem „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”. Cześć Jego Pamięci .

Rodzinie Profesora składamy najszczersze kondolencje.

 

 

 

Tegorocznym Absolwentom serdecznie gratulujemy ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

Wszystkim życzmy wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja

oraz Pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej

1 copy

 

W związku z koniecznością czasowego ograniczenia bezpośredniego kontaktu z interesantami zewnętrznymi, z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy iż:

- ogranicza się do niezbędnego minimum obowiązek bezpośredniego przyjmowania interesantów spośród grup studentów, pracowników i interesantów zewnętrznych.

- W sprawach, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego lub wizyty
w sekretariacie proszę kontaktować się e-mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
lub telefonicznie (18 547 56 04)

sprawy związane z rekrutacją załatwiane będą w godzinach przyjęć komisji rekrutacyjnej:

ikf i tura lipiec

Wejście do budynku Instytutu Kultury Fizycznej możliwe jest jedynie
w wyjątkowych sytuacjach, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Instytutu.
Osoby wchodzące do budynku podlegają obowiązkowej kontroli
temperatury ciała i wywiadowi epidemiologicznemu.
Mają obowiązek posiadania osłony ust i nosa oraz jednorazowych rękawiczek.

Osoby z temperaturą ciała wyższą niż 36,9 stopni
nie będą wpuszczane do budynku Instytutu.

PROGRAM profilaktyczny KRAJOWEJ IZBY FIZJOTERAPEUTÓW

I MINISTERSTWA ZDROWIA

– PRACOWNIK IKF W GRUPIE EKSPERTÓW

   Pracownik Instytutu Kultury Fizycznej – adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - dr Tomasz Cisoń został zaproszony do grupy ekspertów tworzących program profilaktyczny „Aktywna przerwa w pracy”.

Jest to program Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod patronatem Ministerstwa Zdrowia obejmujący zestaw kilkunastu ćwiczeń do codziennego wykonywania w miejscu pracy czy w domu. Ćwiczenia zostały zaprezentowane na krótkich filmach instruktażowych.

Aż jedna trzecia przypadków bólów kręgosłupa związana jest z wykonywaną pracą zawodową. Zwłaszcza praca biurowa i długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej jest przyczyną powstawania bolesnych przeciążeń mięśni i stawów. Codzienny ruch pozwala utrzymać sprawność oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia bólu kręgosłupa, bólu stawów, chorób serca i wielu chorób przewlekłych.

Poniżej link do ćwiczeń:

https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy

W oparciu o Zarządzenie nr 37/2020 Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w sprawie przywracania stanu funkcjonowania działalności Uczelni realizacja zajęć dydaktycznych w Instytucie Kultury Fizycznej na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne odbywa się:

  • w formie zdalnej - do końca podstawowego terminu letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020, tj. do dnia 05 lipca 2020 r.
  • w formie tradycyjnej:  w terminie od 27 maja 2020 r.  do 10 lipca 2020 r. Realizacja tych zajęć odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania założonych efektów uczenia się, niemożliwych do osiągnięcia w procesie kształcenia na odległość. Szczegółowy harmonogram zajęć został opublikowany w Wirtualnym Dziekanacie.

Na zajęciach znajdują się osoby wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych. Czekając na wejście do budynku należy zachować odstęp min. 2 m oraz mieć osłonę ust i nosa. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego Instytutu. Wszystkie osoby wchodzące do budynku podlegają kontroli temperatury ciała oraz wypełniają stosowne oświadczenia.

Pracownicy administracyjni Instytutu Kultury Fizycznej pracują w trybie stacjonarnym  w godz. od 8.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zawarte w komunikatach:

Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie przywracania stanu funkcjonowania i działalności Uczelni

Zarządzenie nr 47/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Drodzy Studenci‼️

Wzorem lat ubiegłych Uczelnia na koniec Waszej ścieżki edukacyjnej przygotowuje pamiątkowy Album Absolwenta.

Będzie on Wam wręczony bezpłatnie w dniu odbioru przez Was dyplomów.

Albumy będą wysyłane także do instytucji na lokalnym rynku pracy, z którymi współpracuje Uczelnia. Może okazać się to szansą na szybsze znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Mamy nadzieję że włączą się Państwo w tą akcję! Będzie to na pewno świetna pamiątka!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Akademickim Biurze Karier (tel.: 18 443 45 45 wew. 115 w godz. 9:00-14:00 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką wyjaśniającą, w jaki sposób przygotować niezbędne dane.

Album absolwenta 2020

 

 

 

 

 

**Oświadczenie: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), tzw. „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, dodatkowe kwalifikacje) oraz nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku zawartego na zdjęciu, przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz (administrator danych osobowych ,dalej PWSZ) w zakresie zamieszczenia tychże danych oraz rozpowszechniania wizerunku obok tematu mojej pracy dyplomowej w publikacji „Album Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”, w celu promocji absolwentów PWSZ wśród potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty gospodarcze i instytucje lokalnego rynku pracy. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z utrudnionym dostępem do tradycyjnego księgozbioru Biblioteka przygotowała dla Studentów oraz Pracowników Uczelni dostęp do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. W ibuku znajdziecie Państwo elektroniczne wersje czołowych wydawców, m.in. WN PWN, WNT, PZWL, WN Scholar, WKiŁ, OW Impuls, Wolters Kluwer Polska, PWE, GWP.

Aby móc skorzystać z serwisu IBUK LIBRA należy uzyskać specjalny kod dostępu (tzw. PIN). Prośbę o ten kod należy wysyłać pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (UWAGA: studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu).

Dostęp do książek znajduje się pod linkiem https://libra.ibuk.pl/. W pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło) i wczytujemy otrzymany kod dostępu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem.

Zakup dostępu do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) pokryty został częściowo z Projektu ogólnouczelnianego, realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00–00-Z061/17–00 Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK LIBRA znajduje się w zakładce BIBLIOTEKA.