Instytut Języków Obcych organizuje cztery cykliczne konkursy skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich: Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny DUET, Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji Obcojęzycznej, Konkurs piosenki obcojęzycznej "Voices of Nowy Sącz" oraz Konkurs Piosenki Rosyjskiej.