Stowarzyszenie „Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku”

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Instytutem Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu a Stowarzyszeniem „Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” organizowane są kursy językowe. Słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego mając do wyboru trzy poziomy biegłości językowej:

- poziom początkujący

- poziom średnio zaawansowany

- poziom zaawansowany

Kursy językowe prowadzone są przez studentów Instytutu Języków Obcych PWSZ. Zajęcia w wymiarze jednej godziny tygodniowo odbywają się od listopada do czerwca. Celem zajęć jest szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania oraz przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych słuchaczy.

 

Osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Bożena Leś

 
 logo sutw